Auteur: Innovatienul13

Afgelopen week zette Sebastiaan Baauw, mede-initiator van de Peutermonitor, tijdens een VNG leveranciersbijeenkomst zijn handtekening onder de standaard verwerkersovereenkomst van de VNG. Hiermee geldt ook voor de Peutermonitor één uniforme set aan afspraken over de verwerking van persoonsgegevens. Gemeenten en leveranciers, waaronder Innovatie nul13 onderstrepen met...

Op 6 juni vond in een energieke en vernieuwende setting op landgoed Anderstein in Maarsbergen, een inspirerende interactieve bijeenkomst plaats. Vakgenoten uit verschillende gemeenten spraken met elkaar over een aantal centrale thema’s uit het onderwijskansenbeleid. Tijdens een wandeling over het prachtige landgoed Anderstein werden aanwezigen...

Complexe subsidieregelingen vereenvoudigd berekend en helder inzicht om op beleid en middelen te kunnen sturen. Veel gemeenten werken er al mee: de door Innovatie nul13 speciaal voor gemeenten ontwikkelde Peutermonitor. De Peutermonitor maakt effectief en verantwoord werken mogelijk, waarbij ook de vaak complexe subsidieverstrekking per kind...

De nieuwe onderwijsachterstandenregeling biedt ruimte voor een faire kostprijs en resultaatgerichte financiering op specifieke thema’s. Het sociaal domein 0 tot 13 jaar is in beweging. Veel is in de afgelopen jaren veranderd en ook komend jaar verandert er veel. Na de harmonisatie van kwaliteitseisen en de...

Wat verandert er, wat betekent dit en wat zijn de kansen? Nog meer investeren in de jongste kinderen, door van 10 uur naar 16 uur voorschoolse educatie te bewegen. Daarvoor is in het Regeerakkoord 170 miljoen aan extra middelen beschikbaar gesteld. Per 1 januari 2020 is...

Zeker met de nieuwe (G)OAB-periode voor de deur, lijken voor het landelijke peuterstelsel nieuwe kansen te ontstaan voor lokaal maatwerk, dat haalbaar en betaalbaar is. Hoe pak je dat aan? Niet ieder kind is gelijk. En om álle peuters een goede start te geven in het...

In de laatste week van september is het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid gepubliceerd. Inmiddels heeft elke gemeente van DUO een voorlopige beschikking voor 2019 ontvangen. In dit document zijn de vrijgegeven bedragen opgenomen. Voor een grote groep gemeenten is deze toekenning hoger uitgepakt dan dat...

Hoe bereken je een goede kostprijs voor peuteropvang? Gemeenten worstelen hiermee. In de afgelopen jaren is binnen het peuterwerk veel veranderd en gaat er nog meer veranderen. Kwaliteitseisen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang zijn geharmoniseerd, er is een herijking geweest wat betreft de GOAB-budgetten en vanaf 2020...

Op 1 januari 2018 was de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk met de kinderopvang een feit. Waren er eind december in 151 gemeenten nog bijna 1200 peuterspeelzalen; op 1 januari 2018 waren ze omgezet naar kinderdagverblijven. Missie volbracht? Ja, op administratief niveau zeker. Op papier zijn...