Auteur: Innovatienul13

Herverdeling middelen (G)OAB: kans voor herijking en dialoog. Op 17 mei is in het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer akkoord gegeven op het voorstel van Minister Slob over de herverdeling van gemeentelijke onderwijsachterstandsmiddelen. Daarmee is voor gemeenten en scholen duidelijk wat de koers voor de...

Integraliteit in het onderwijs en de opvang van kinderen is essentieel. Voor Marcelle Hendrickx, wethouder Onderwijs gemeente Tilburg, is het duidelijk: integraliteit in het onderwijs en de opvang van kinderen is essentieel. De vraag is niet hoe het kind het onderwijs doorloopt, maar hoe opvang en...

Nieuwe subsidieregelingen. In het overgrote deel van het land heeft de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk ertoe geleid dat er nieuwe subsidieregelingen zijn gekomen die recht doen aan de verschillende groepen ouders en peuters. Wel of geen kinderopvangtoeslag (KOT) ouder; wel of geen geïndiceerde (doelgroep)peuter. Vaak zijn...

In 2015 startte in de gemeente Maastricht de harmonisering van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang. Hiervoor was intensieve procesbegeleiding nodig om alle partijen bij elkaar te brengen én om de harmonisatie stadsbreed toekomstproof te maken. Hoofdvraag Hoe krijgen we de volledige harmonisatie van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang in Maastricht binnen...