Auteur: Sophie Wouters

Het Nationaal Programma Onderwijs waarmee € 8,5 miljard voor het onderwijs is vrijgemaakt, heeft recent een verdere uitwerking gekregen. Er zijn menukaarten voor het onderwijs gepubliceerd met bewezen interventies waaruit gekozen kan worden. In de NPO is een belangrijke rol voor de gemeente weggelegd. Naast dat...

Per 1 januari 2022 wordt de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker op hbo werk- en denkniveau verplicht gesteld in de voorschoolse educatie. Het doel is om de kwaliteit van pedagogisch beleidsmedewerkers en het beleid in de voorschoolse educatie te verhogen. Gemeenten ontvangen hiervoor geld van...

Gemeenten die voorschoolse educatie (VE) subsidiëren op basis van het geld-volgt-kind-systeem staan elk jaar stil bij wat het subsidiair uurtarief moet zijn voor het volgende jaar. Een belangrijk moment omdat de aanbieders van voorschoolse educatie hier ook weer rekening mee moeten houden in hun eigen...