Path 0 jaar 13 jaar
Case

Actieve ondersteuning en specialistisch advies bij kwaliteitseisen kinderopvang in gemeente Neder-Betuwe

Al in 2011 heeft Innovatie nul13 de gemeente Neder-Betuwe ondersteund bij de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk (PSZ). Neder-Betuwe was daarmee een voorloper in Nederland. Nog altijd biedt Innovatie nul13 gerichte ondersteuning aan de gemeente Neder-Betuwe bij tussentijdse kwaliteitsverbetering, de financiën rondom voor- en vroegschoolse educatie (VVE) én monitoring van peuterbereik.

In deze case bespreken we de volgende vraag: Hoe zorgen we dat we dat we in de gemeente Neder-Betuwe een toekomstbestendig VVE-beleid hebben en houden, met alles wat daarbij hoort? We spraken met Carin van den Brink, beleidsmedewerker.

Over de aanpak
Carin vertelt: “Innovatie nul13 hielp en helpt dus op twee fronten: enerzijds werd de gemeente ondersteund in het harmonisatieproces. Anderzijds blijft Innovatie nul13 met raad en daad de gemeente ondersteunen bij bijvoorbeeld nieuwe (landelijke) eisen en verwachtingen in het VVE-domein.”

Resultaat in gemeente Neder-Betuwe
“Doordat Innovatie nul13 de landelijke én gemeentelijke situatie goed kent, spelen ze snel in op nieuwe vragen en situaties. Er is door heldere rapportages een goed inzicht in het bereik van peuters bij de verschillende aanbieders en de financiële consequenties voor de gemeente,” stelt Carin.

Reactie van gemeente Neder-Betuwe
Carin: “Innovatie nul13 speelt al jaren naar volle tevredenheid een adviserende en ondersteunende rol, wat in de situatie van Neder-Betuwe erg waardevol is. Ze kunnen mensen en partijen verbinden waardoor er snel en concreet resultaat gehaald wordt.”

Vervolgstappen in de gemeente
“De harmonisatie in de gemeente is al een tijd achter de rug, maar er is nog volop ondersteuning vanuit Innovatie nul13,” vertelt Carin. “Bijvoorbeeld voor het 3F-taaltraject, waar medewerkers vanaf augustus 2019 aan moeten voldoen. Daarnaast is er ondersteuning bij het voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen voor kinderopvang. Bovendien is er actieve support in monitoring van peuterbereik én het vergroten hiervan.”

Vragen over deze case?

Janine Boekelder
Cases

Lees meer cases

Gemeente Delft: “Innovatie nul13 loopt voorop in kennis, dat is voor ons interessant”

Lees verder

Gemeente Neder-Betuwe: “Innovatie nul13 verlicht ons in tijd en kennis”

Lees verder