Path 0 jaar 13 jaar
Case

Gemeente Zeist en Innovatie nul13 slaan de handen ineen voor een nieuw OAB-beleidsplan 2023-2026

Rex Feenstra is in de gemeente Zeist Adviseur Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) binnen het Sociaal Domein. “Er is geen specifieke opleiding tot Beleidsadviseur OAB. Het mij eigen maken van het vakgebied heb ik grotendeels zelf moeten doen.” Rex vertelt over de adviesrol van Innovatie nul13 hierbij en over de voordelen van de Peutermonitor.

Aan de vooravond van een nieuwe beleidsperiode (2023-2026) kwam Rex Feenstra terecht bij Innovatie nul13. “We hebben in het verleden al eens eerder contact gehad. Voor de nieuwe beleidsperiode had ik specifieke expertise nodig en die ik vond bij de adviseurs van Innovatie nul13. Hun kennis en advies heeft in samenwerking met de gemeente en onze partners, geresulteerd in een nieuw OAB-beleidsplan voor de gemeente Zeist.”

Stap voor stap naar nieuw beleid
Om tot het OAB-beleidsplan te komen is een aantal tussenstappen gezet. “Dit proces is getrokken door Innovatie nul13,” vertelt Rex. Hij doelt op adviseurs Janine Boekelder, Talitha van den Berg en Freya Gerbrandy. “Eerst is er gevraagd naar de behoefte op het OAB-vlak in de breedte. Vervolgens hebben we het OAB-beleid van 2019-2022 onder de loep genomen.”

Samen met gemeente Zeist is een traject gestart om het OAB-beleidsplan voor 2023-2026 vorm te geven. Innovatie nul13 heeft een documentstudie gedaan en een aantal werksessies georganiseerd met verschillende partners van de gemeente. Rex: “Zij verzorgden de planning en hebben ons hierin ontzorgd.” Om tot de kern te komen zijn alle werksessies goed voorbereid. “De adviseurs van Innovatie nul13 weten waar ze het over hebben. Er is frequent met mij overlegd over hoe ik tegen zaken aan kijk en hoever ik ergens in wil gaan – ook vanuit financieel oogpunt. Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met de betrokken partijen, wat leidde tot waardevolle input.”

OAB-beleidsplan op hoog niveau
“Door samen op te trekken, hebben we meer bereikt. Alle betrokken partijen in onze gemeente waren aanwezig bij werksessies – met dank aan de goede organisatie vanuit Innovatie nul13.” Volgens Rex hebben alle partners de bijeenkomsten als zeer positief ervaren.

Met de informatie uit de werksessies heeft Innovatie nul13 het nieuwe OAB-beleid voor gemeente Zeist geschreven. “Het is een kwalitatief goed beleidsplan geworden: een combinatie van de specialistische kennis en expertise van de adviseurs en de input vanuit ons als gemeente en onze partners,” aldus Rex.

Implementatie van de Peutermonitor
Met de start van de nieuwe beleidsperiode in 2023 was er naast behoefte aan een nieuw beleidsplan ook behoefte aan cijfermatig inzicht en efficiënter werken. “De Peutermonitor draait nu een jaar. Ik heb behoorlijk zitten rekenen de afgelopen jaren. Met deze tool word ik behoorlijk ontlast.”

De implementatie van de Peutermonitor verliep soepel. De bevindingen zijn prima en het systeem synchroniseert goed. “Ik heb het getoetst bij een collega binnen Informatievoorziening”, vertelt Rex. “Die zou er wel even op schieten, maar concludeerde al snel dat de Peutermonitor de zaken zeer goed op orde heeft.”

Altijd actuele cijfers
De Peutermonitor geeft snel inzicht in cijfers, onder andere het aantal (geïndiceerde) peuters in een gemeente, de financiën en het bereik en non-bereik. “Je doet jezelf een groot plezier als je weet hoe je de data moet interpreteren. Niet alleen heb ik altijd actuele cijfers, ook haal ik uit de Peutermonitor wat er jaarlijks bij de Inspectie van het Onderwijs moet worden aangeleverd,” licht Rex toe.

Data uit de Peutermonitor werkt tegelijkertijd motiverend. “We doen het behoorlijk goed, zeker ten opzichte van andere gemeentes”, vertelt Rex over de gemeente Zeist.

Vragen over deze case?

Freya Gerbrandy
Cases

Lees meer cases

Gemeente Delft: “Innovatie nul13 loopt voorop in kennis, dat is voor ons interessant”

Lees verder

Gemeente Neder-Betuwe: “Innovatie nul13 verlicht ons in tijd en kennis”

Lees verder