Path 0 jaar 13 jaar
Case

Wethouder Gemeente Tilburg over opvang en onderwijs: mee-ademen met het kind

Voor Marcelle Hendrickx, wethouder Onderwijs gemeente Tilburg, is het duidelijk: integraliteit in het onderwijs en de opvang van kinderen is essentieel. De vraag is niet hoe het kind het onderwijs doorloopt, maar hoe opvang en onderwijs zo goed mogelijk de ontwikkeling van het kind volgt. Hoe vermijd of verzacht je de breuklijnen die er nu nog zijn?

Meer dan opvang alleen
Voor Marcelle Hendrickx is opvang veel meer dan opvang alleen; het is een plek waar elk kind welkom is en zich kan ontwikkelen, onafhankelijk van de (financiële) situatie van de ouders. Het woord kinderopvang dekt dan ook al lang de lading niet meer.

Spelend leren
Kijkend naar de voorschoolse periode is het belangrijk dat kinderen naar een plek gaan waar ze kunnen spelen en al spelend leren. Taal is daarbij een belangrijke drager voor ontwikkeling. Vanaf heel jong zou hier aandacht voor moeten zijn en die aandacht dient ook naadloos door te lopen naar de schoolse periode. Maatwerk is daarbij van belang. Achterstand komt voort vanuit heel diverse achtergronden en factoren.

Duidelijke ambitie voor de voorschoolse periode
Gemeenten zoals Tilburg, met een duidelijke ambitie voor de voorschoolse periode, repareren op dit moment nog de breuklijnen die door het Rijk worden gecreëerd. Als gemeente heb je dan, naast het inzetten van eigen financiële middelen, ook de mogelijkheid om via onderwijshuisvesting te sturen op een intensievere samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. De basis daarbij is vanzelfsprekend om als gemeente het echte gesprek te bevorderen tussen de bestuurders. Een warme werkrelatie creëren en in gezamenlijkheid de samenwerking -in het belang van het kind- versterken.

Marcelle Hendrickx zou graag zien dat onderwijsbestuurders zich nog nadrukkelijker in de discussie mengen. Op dit moment is dat in Nederland -en ook in Tilburg- nog te weinig het geval.

Bevorderen integratie verschillende opvangproducten
Met 11 en 16,5 uur opvang in twee of drie dagdelen op een voorschoolse voorziening, wil de gemeente Tilburg zoveel mogelijk tijd organiseren voor de ontwikkeling van peuters. Ook wil ze zo de integratie bevorderen van de verschillende opvangproducten en zodoende één van de breuklijnen repareren. Om die ambitie waar te maken, heeft Innovatie nul13 in samenspraak met de kinderopvangaanbieders dit begeleid en de gemeente geadviseerd over zowel de financiële en inhoudelijke mogelijkheden. De volgende stap die wat Marcelle Hendrickx betreft gezet moet worden, is het zorgen voor 16 uur opvang voor alle peuters. Een wens die de vijf grote landelijke organisaties in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk, het sociaal werk, de gemeenten én de PO-Raad aan het kabinet vragen. De gemeente Tilburg onderschrijft die ambitie graag!

Vragen over deze case?

Janine Boekelder
Cases

Lees meer cases

Gemeente Delft: “Innovatie nul13 loopt voorop in kennis, dat is voor ons interessant”

Lees verder

Gemeente Neder-Betuwe: “Innovatie nul13 verlicht ons in tijd en kennis”

Lees verder