Cases

Integraliteit in het onderwijs en de opvang van kinderen is essentieel. Voor Marcelle Hendrickx, wethouder Onderwijs gemeente Tilburg, is het duidelijk: integraliteit in het onderwijs en de opvang van kinderen is essentieel. De vraag is niet hoe het kind het onderwijs doorloopt, maar hoe opvang en...

In 2015 startte in de gemeente Maastricht de harmonisering van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang. Hiervoor was intensieve procesbegeleiding nodig om alle partijen bij elkaar te brengen én om de harmonisatie stadsbreed toekomstproof te maken. Hoofdvraag Hoe krijgen we de volledige harmonisatie van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang in Maastricht binnen...