Cases

Introductie & onderzoeksvraag Plein 013 is een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg en omgeving. In het schooljaar 2018-2019 constateerde Plein 013 een toename in het aantal aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Een TLV is een bewijs dat een kind recht heeft op een plek in het...

Innovatie nul13 adviseert en ondersteunt Gemeente Buren met de invulling van haar OAB beleid. We trekken hierbij samen op met beleidsadviseur Sociaal Domein José van Heuven. We stelden José een aantal vragen over onze samenwerking en natuurlijk over de resultaten voor Gemeente Buren. Wat is voor...

Integraliteit in het onderwijs en de opvang van kinderen is essentieel. Voor Marcelle Hendrickx, wethouder Onderwijs gemeente Tilburg, is het duidelijk: integraliteit in het onderwijs en de opvang van kinderen is essentieel. De vraag is niet hoe het kind het onderwijs doorloopt, maar hoe opvang en...

In 2015 startte in de gemeente Maastricht de harmonisering van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang. Hiervoor was intensieve procesbegeleiding nodig om alle partijen bij elkaar te brengen én om de harmonisatie stadsbreed toekomstproof te maken. Hoofdvraag Hoe krijgen we de volledige harmonisatie van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang in Maastricht binnen...