Geen categorie

In ons vorige artikel over passende kinderopvang hebben we geconcludeerd dat er wettelijk gezien geen passende kinderopvang is, maar dat er zeker mogelijkheden zijn voor mooie initiatieven. Inhaalbare en inpasbare zorg In ons advieswerk gebruiken wij vaak het onderscheid tussen inhaalbare en inpasbare zorg. We spreken van...