Nieuws

Het eerste kwartaal van 2022 is alweer voorbij, dit betekent dat de gemeenten die zijn aangesloten op de Peutermonitor binnenkort hun eerste vernieuwde kwartaalrapportages kunnen verwachten. De nieuwe release zorgt voor nog meer relevante beleidsinformatie rondom bereik en toeleiding. Meer zicht op bereik en toeleiding De JGZ...

We zitten momenteel in het laatste jaar van de huidige OAB-beleidsperiode. In deze periode mochten middelen die over waren, jaarlijks doorgeschoven worden naar een volgend jaar. Aan het eind van dit jaar, het einde van de beleidsperiode 2019-2022, mag u nog maximaal 50% van het...

Het onderwijsachterstandenbeleid is een gedeelde opdracht van gemeenten en onderwijs. Om de opgelopen achterstanden als gevolg van corona aan te pakken, heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap extra geld beschikbaar gesteld met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het onderwijs ontvangt extra middelen om...

Het Nationaal Programma Onderwijs waarmee € 8,5 miljard voor het onderwijs is vrijgemaakt, heeft recent een verdere uitwerking gekregen. Er zijn menukaarten voor het onderwijs gepubliceerd met bewezen interventies waaruit gekozen kan worden. In de NPO is een belangrijke rol voor de gemeente weggelegd. Naast dat...

Per 1 januari 2022 wordt de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker op hbo werk- en denkniveau verplicht gesteld in de voorschoolse educatie. Het doel is om de kwaliteit van pedagogisch beleidsmedewerkers en het beleid in de voorschoolse educatie te verhogen. Gemeenten ontvangen hiervoor geld van...