Nieuws

Op 28 november vond alweer onze tweede interactieve GOAB Wandeling plaats. Wederom op het prachtige landgoed Anderstein in Maarsbergen. Centraal stond het onderwijskansenbeleid en het integreren van zorgthema’s hierin. Wethouders, beleidsmedewerkers en professionals uit de kinderopvang gingen actief met elkaar het gesprek aan, stelden vragen...

Door de nieuwe herverdeling onderwijsachterstandenmiddelen (OAB-middelen) en de bijbehorende opgave van de 960 uur, is er veel veranderd voor gemeenten. Sommige gemeenten zijn er in hun budgetten aanzienlijk op vooruit gegaan, terwijl dit plaatje er voor andere gemeenten juist heel anders uitziet. Daarnaast ervaren gemeenten...

Benut de extra tijd optimaal voor een toekomstbestendig onderwijsachterstandenbeleid.   Op 21 mei jl. heeft minister Slob in een brief de Voorzitter van de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van zijn besluit de invoering van de urenuitbreiding voorschoolse educatie uit te stellen tot 1 augustus 2020....

Afgelopen week zette Sebastiaan Baauw, mede-initiator van de Peutermonitor, tijdens een VNG leveranciersbijeenkomst zijn handtekening onder de standaard verwerkersovereenkomst van de VNG. Hiermee geldt ook voor de Peutermonitor één uniforme set aan afspraken over de verwerking van persoonsgegevens. Gemeenten en leveranciers, waaronder Innovatie nul13 onderstrepen met...

Op 6 juni vond in een energieke en vernieuwende setting op landgoed Anderstein in Maarsbergen, een inspirerende interactieve bijeenkomst plaats. Vakgenoten uit verschillende gemeenten spraken met elkaar over een aantal centrale thema’s uit het onderwijskansenbeleid. Tijdens een wandeling over het prachtige landgoed Anderstein werden aanwezigen...

Complexe subsidieregelingen vereenvoudigd berekend en helder inzicht om op beleid en middelen te kunnen sturen. Veel gemeenten werken er al mee: de door Innovatie nul13 speciaal voor gemeenten ontwikkelde Peutermonitor. De Peutermonitor maakt effectief en verantwoord werken mogelijk, waarbij ook de vaak complexe subsidieverstrekking per kind...

De nieuwe onderwijsachterstandenregeling biedt ruimte voor een faire kostprijs en resultaatgerichte financiering op specifieke thema’s. Het sociaal domein 0 tot 13 jaar is in beweging. Veel is in de afgelopen jaren veranderd en ook komend jaar verandert er veel. Na de harmonisatie van kwaliteitseisen en de...

Wat verandert er, wat betekent dit en wat zijn de kansen? Nog meer investeren in de jongste kinderen, door van 10 uur naar 16 uur voorschoolse educatie te bewegen. Daarvoor is in het Regeerakkoord 170 miljoen aan extra middelen beschikbaar gesteld. Per 1 januari 2020 is...

Zeker met de nieuwe (G)OAB-periode voor de deur, lijken voor het landelijke peuterstelsel nieuwe kansen te ontstaan voor lokaal maatwerk, dat haalbaar en betaalbaar is. Hoe pak je dat aan? Niet ieder kind is gelijk. En om álle peuters een goede start te geven in het...