Nieuws

Het Nationaal Programma Onderwijs waarmee € 8,5 miljard voor het onderwijs is vrijgemaakt, heeft recent een verdere uitwerking gekregen. Er zijn menukaarten voor het onderwijs gepubliceerd met bewezen interventies waaruit gekozen kan worden. In de NPO is een belangrijke rol voor de gemeente weggelegd. Naast dat...

Per 1 januari 2022 wordt de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker op hbo werk- en denkniveau verplicht gesteld in de voorschoolse educatie. Het doel is om de kwaliteit van pedagogisch beleidsmedewerkers en het beleid in de voorschoolse educatie te verhogen. Gemeenten ontvangen hiervoor geld van...

Gemeenten die voorschoolse educatie (VE) subsidiëren op basis van het geld-volgt-kind-systeem staan elk jaar stil bij wat het subsidiair uurtarief moet zijn voor het volgende jaar. Een belangrijk moment omdat de aanbieders van voorschoolse educatie hier ook weer rekening mee moeten houden in hun eigen...

Per 1 januari 2022 wordt de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker op hbo werk- en denkniveau verplicht gesteld. De houder beschrijft in het beleidsplan hoe deze beleidsmedewerker ervoor gaat zorgen dat de kwaliteit van pedagogisch beleidsmedewerkers en beleid wordt verhoogd en daarmee de kwaliteit van...

Vorige week hebben wij een nieuwsbrief gestuurd over een handige tool die wij voor u ontwikkeld hebben die inzicht geeft in alle locaties voor kinderopvang en onderwijs in uw gemeente. We hebben gezien dat de tool veelvuldig is gebruikt. Van verschillende gemeenten hebben wij vervolgens...

Op 28 november vond alweer onze tweede interactieve GOAB Wandeling plaats. Wederom op het prachtige landgoed Anderstein in Maarsbergen. Centraal stond het onderwijskansenbeleid en het integreren van zorgthema’s hierin. Wethouders, beleidsmedewerkers en professionals uit de kinderopvang gingen actief met elkaar het gesprek aan, stelden vragen...

Door de nieuwe herverdeling onderwijsachterstandenmiddelen (OAB-middelen) en de bijbehorende opgave van de 960 uur, is er veel veranderd voor gemeenten. Sommige gemeenten zijn er in hun budgetten aanzienlijk op vooruit gegaan, terwijl dit plaatje er voor andere gemeenten juist heel anders uitziet. Daarnaast ervaren gemeenten...

Benut de extra tijd optimaal voor een toekomstbestendig onderwijsachterstandenbeleid.   Op 21 mei jl. heeft minister Slob in een brief de Voorzitter van de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van zijn besluit de invoering van de urenuitbreiding voorschoolse educatie uit te stellen tot 1 augustus 2020....