CBS-indicatoren

CBS-indicatoren. Inzicht in onderwijsachterstanden.

Elke gemeente in Nederland krijgt geld om onderwijsachterstanden van kinderen te voorkomen en te bestrijden. Hoeveel geld úw gemeente krijgt van het Rijk, is bekend. Maar om deze middelen zo doeltreffend mogelijk in te zetten, is inzicht in de risico’s op achterstanden per gemeente noodzakelijk. Daarom hebben wij deze objectieve data voor u in een helder dashboard gezet. Handige data dus om goede keuzes te maken en gerichte maatregelen in te zetten.

 

Hoe werkt het?

Selecteer uw gemeenten in het dashboard hieronder en bekijk hoe u scoort op de verschillende indicatoren, zoals opleidingsniveau, herkomstland, verblijfsduur moeder en schuldsanering. U ziet niet alleen hoe uw gemeente ervoor staat, u kunt ook zien hoe zich dat zich verhoudt tot andere gemeenten en ten opzichte van het landelijk gemiddelde, de G4 en de G37.

“In één oogopslag een actueel en helder beeld over de risico’s in uw gemeente”

Meer weten?

Heeft u behoefte aan meer informatie over wat deze informatie betekent voor de opzet en invulling van uw onderwijsachterstandenbeleid? Bent u benieuwd naar de data op het niveau van schoolbestuur, schoollocatie en wijk? En wilt u weten wat mogelijke interventies kunnen zijn? Ons team helpt u graag een stap verder.