Een faire kostprijs

Een faire kostprijs

Hoe bereken je een goede kostprijs voor peuteropvang? Gemeenten worstelen hiermee.

In de afgelopen jaren is binnen het peuterwerk veel veranderd en gaat er nog meer veranderen. Kwaliteitseisen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang zijn geharmoniseerd, er is een herijking geweest wat betreft de GOAB-budgetten en vanaf 2020 is er de wettelijke verplichting om 16 uur voorschoolse educatie te bieden voor doelgroeppeuters. Redenen voor veel gemeenten om het VVE-beleid te herzien, een nieuw Kwaliteitskader op te stellen en de in de afgelopen jaren geïndexeerde kostprijzen van de peuter- en VVE-arrangementen tegen het licht te houden.

In Management Kinderopvang verscheen een inhoudelijk artikel van Innovatie nul13. Daarin kijken we naar hoe aanbieders en gemeenten samen komen tot een faire kostprijs. Een kostprijs die recht doet aan de lokale situatie.

Het artikel is hier te lezen.

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Management Kinderopvang 2018, nr. 5, www.kinderopvangtotaal.nl