Path 0 jaar 13 jaar
Event

Webinar | Toeleiding naar VVE – De verschillende perspectieven

On demand

Toeleiding naar VVE – De verschillende perspectieven

Inhoud van de webinar
Het nieuwe kabinet hecht een groot belang aan het stimuleren van de deelname aan VVE. U heeft als beleidsadviseur of wethouder hier een belangrijke opdracht in en u draagt zodoende bij aan het vergroten van gelijke kansen voor ieder kind. Dit begint al bij een goede start vóórdat kinderen naar de basisschool gaan. Zeker voor kinderen met een risico op een onderwijsachterstand is dit van groot belang. Hier zijn verschillende partijen bij betrokken.

Wij komen in ons advieswerk veel gemeenten tegen waar nog kansen liggen om het toeleidingsproces te verbeteren. In dit webinar gaan we in op het belang van goede afspraken met uw samenwerkingspartners over het hele toeleidingsproces: vanaf het afgeven van een VVE-indicatie tot de plaatsing op de (peuter)opvang. Hier liggen volop kansen voor u als gemeente om als regievoerder op te treden. Daarom gaat Sebastiaan Baauw (Partner bij Innovatie nul13) tijdens dit webinar in gesprek met Angela Bransen (Afdelingsdirecteur Jeugd bij Actiz, branchevereniging van ca. 400 zorgorganisaties).

* Vanwege corona is de rol van Angela overgenomen door Freya Gerbrandy, adviseur bij Innovatie nul13.

Programma

08.00 – 08.30 Sebastiaan Baauw en Angela Bransen

  • Belichting van verschillende perspectieven\
  • Met welke wettelijke opgaven heeft u als gemeente te maken?
  • Wat zijn landelijke ontwikkelingen op dit gebied?
  • Welke rol kan het consultatiebureau (JGZ) innemen?
  • Wat is er nodig vanuit gemeenten?

U kunt zich kosteloos aanmelden via het contactformulier. U ontvangt dan automatisch de replay.

Vragen over dit event?

Freya Gerbrandy
Events

Gerelateerde events

Evenement 15 juni 2023

GOAB-wandeling

Waar: Villa Anderstein - Maarsbergen

Voor wie: Beleidsadviseurs gemeenten

Meld je aan
Webinar On demand

Webinar | De route naar een passende kostprijs VE

Waar: Online

Voor wie: Beleidsadviseurs gemeenten

Meld je aan
Webinar 22 juni 2023

Webinar | Alles over de Peutermonitor

Waar: Online

Voor wie: Beleidsadviseurs gemeenten

Meld je aan