Path 0 jaar 13 jaar
Event

Webinar | Toeleiding naar VVE – De verschillende perspectieven

On demand

Het nieuwe kabinet hecht een groot belang aan het stimuleren van de deelname aan VVE. U heeft als beleidsadviseur of wethouder hier een belangrijke opdracht in en u draagt zodoende bij aan het vergroten van gelijke kansen voor ieder kind. Dit begint al bij een goede start vóórdat kinderen naar de basisschool gaan. Zeker voor kinderen met een risico op een onderwijsachterstand is dit van groot belang. Hier zijn verschillende partijen bij betrokken.

Wij komen in ons advieswerk veel gemeenten tegen waar nog kansen liggen om het toeleidingsproces te verbeteren. In dit webinar gaan we in op het belang van goede afspraken met uw samenwerkingspartners over het hele toeleidingsproces: vanaf het afgeven van een VVE-indicatie tot de plaatsing op de (peuter)opvang. Hier liggen volop kansen voor u als gemeente om als regievoerder op te treden.

Programma

Belichting van verschillende perspectieven

  • Met welke wettelijke opgaven heeft u als gemeente te maken?
  • Wat zijn landelijke ontwikkelingen op dit gebied?
  • Welke rol kan het consultatiebureau (JGZ) innemen?
  • Wat is er nodig vanuit gemeenten?

 

Vragen over dit event?

Freya Gerbrandy

Geen resultaten gevonden