GOAB

GOAB wandeling 10 november 2022

Na twee jaar ‘wandelpauze’ organiseren we op donderdagmiddag 10 november voor de derde keer een interactieve OAB wandeling. Het overkoepelende thema dit jaar is ‘Het integraal beleid voor het jonge kind’. Wanneer we spreken over een integraal beleid, betekent dat dat we breed kijken naar wie er betrokken is bij de ontwikkeling van kinderen. Betrokken partijen zoals gemeenten, onderwijs, kinderopvang en zorg hebben hier allemaal hun eigen rol en verantwoordelijkheid in. Verbinding tussen die partijen is essentieel. Daarom nodigen we u, samen met uw collega die zich bezig houdt met de jeugdwet, uit om hieraan deel te nemen.

 

Tijdens de interactieve middag wandelen we op het bosrijke terrein van Villa Anderstein letterlijk langs verschillende thema’s. In kleine groepen gaan we in gesprek over passende kinderopvang, VVE resultaten en de nieuwe OAB periode. Onderwerpen als resultaatafspraken VVE, het proces van indiceren en toeleiden, SMI en financiën komen onder meer aan bod. Kortom, het wordt een informatieve middag waarin we belangrijke thema’s uit uw gemeentelijke opgave aansnijden. We gaan in gesprek met elkaar, delen onze en uw kennis en zorgen voor verbinding.

 

Aanmelden? Wees welkom!

Wilt u meelopen én meepraten op 10 november? Meld u vandaag nog aan! Deelname aan de GOAB-wandeling is gratis.

Programma

 

12.15  |  Ontvangst met lunch

 

13.00  |  Welkomstwoord door Koen Kock

 

13.15  |  Plenaire presentatie ‘Integraal beleid voor het jonge kind’

 

14.00 – 16.00  |  Wandeling langs verschillende thema’s

 

  • Passende kinderopvang

Gemeenten én kinderopvangorganisaties worstelen met de vraag of en op welke manier jonge kinderen met een zorgvraag een passend aanbod gedaan kan worden in de kinderopvang. Welke mogelijkheden zijn er en hoe verhoudt zich dat tot het onderwijsachterstandenbeleid?

 

  • VVE resultaten

Hoe kijkt de onderwijsinspectie naar het beleid en de toekomst van de VVE? En wat betekent dat voor jou als gemeente? Wat kan en mag je van de ketenpartners vragen om samen goed zicht te houden op wat je VVE-beleid oplevert?

 

  • De nieuwe OAB-periode

De doelbeschikking van de OAB-middelen geeft veel ruimte. Meer ruimte dan nu veelal wordt benut door gemeenten. Hoe kun je je OAB middelen nog beter en effectiever benutten?  Welke mogelijkheden zijn er en -belangrijk- wat zijn de argumenten zodat het ook beleidsmatig goed onderbouwd is.

 

16.45  |  Plenaire afsluiting

 

17.00  |  Netwerkborrel

 

Locatie

 

We verwelkomen u graag op bosrijke terrein waar ons kantoor (Villa Anderstein) staat. Voor deze GOAB wandeling kunt u (gratis) parkeren bij:

 

Golfclub Anderstein
Woudenbergseweg 13a 3953 ME Maarsbergen

 

U wordt daar ontvangen door één van onze collega’s.