GOAB

GOAB wandeling 28 november 2019

Samen in gesprek. Samen met u. Met uw vakgenoten uit andere gemeenten. En met onze ervaren deskundigen. Dat doen we graag. Na een succesvolle eerste GOAB-wandeling nemen we u tijdens een inspirerende en interactieve wandeling op 28 november wederom mee langs actuele thema’s in het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid inclusief de relatie met de zorgvraagstukken rondom de peuter.

We beginnen de middag met een smakelijke lunch in de sfeervolle setting van Villa Anderstein. Daarna zal onze gastspreker Kobi Wanningen (Manager Educatieve Kwaliteit en Innovatie van Stichting Spelenderwijs in Utrecht) haar visie geven op de zorg(en) rond de peuter. Vervolgens gaan we in groepen uiteen voor een wandeling in de mooie, bosrijke omgeving van Villa Anderstein waar we met elkaar en onder leiding van ervaren deskundigen drie centrale thema’s bespreken.

Aanmelden? Wees welkom!

Wilt u meelopen én meepraten op 28 november? Meld u vandaag nog aan! Deelname aan de GOAB-wandeling is gratis.

Programma

 

12.15  |  Inloop met lunch

 

13.00  |  Welkomstwoord

 

13.10  |  Plenaire presentatie ‘Zorg(en) in de peuterleeftijd’ door Kobi Wanningen

Kobi Wanningen geeft aan de hand van voorbeelden haar visie op de zorgvraagstukken rondom de peuter en de wijze waarop dit in de Utrechtse praktijk van de peuteropvang is georganiseerd en gestructureerd.

 

13.45  |  Uiteen in groepen naar eerste thema

 

14.00  |  Thema 1 – monitoring

Samen in gesprek over monitoring. Wanneer is er behoefte om het effect en de financiering van uw aanpak en (VVE-) beleid te monitoren? En hoe maak je de zorg rondom een peuter inzichtelijk?
Hoe en wanneer monitoren andere gemeenten? Denk aan de toeleiding, het bereik, maar ook het monitoren van de subsidieverstrekking ter verantwoording van de financiën en (inhoudelijke) resultaten.

 

14.30  |  Wandeling naar volgend thema

 

14.45  |  Thema 2 – wat kost het kwaliteitskader?

Samen in gesprek over een realistische kostprijs voor het kwaliteitskader. Welke kostprijs hoort bij het kwaliteitskader in een gemeente? Wat past binnen de wettelijke kaders en welke eisen stel je daarnaast als gemeente? Maar vooral ook: welke lokale issues -zoals zware locaties of kleine kernen- spelen er en welk effect heeft dit op de kostprijs.

 

15.15  |  Wandeling naar volgend thema

 

15.30  |  Thema 3 – ontschotting rond de peuter

Samen in gesprek over ontschotting. Waar liggen kansen en uitdagingen wanneer je kinderopvang en jeugdzorg/jeugdhulp samenbrengt? Wie is waar verantwoordelijk voor? Hoe organiseer je het praktisch in de opvang. En ook: hoe breng je de zorg in kaart zodat er kennis en inzicht ontstaat bij de verschillende professionals?

 

16.00  |  Wandeling terug kantoor Innovatie nul13

 

16.15  |  Plenaire afsluiting

 

16.30  |  Borrel