Harmonisatie: missie volbracht?

InnovatieNul13_harmonisatie_missie_volbracht

Harmonisatie: missie volbracht?

Op 1 januari 2018 was de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk met de kinderopvang een feit. Waren er eind december in 151 gemeenten nog bijna 1200 peuterspeelzalen; op 1 januari 2018 waren ze omgezet naar kinderdagverblijven. Missie volbracht? Ja, op administratief niveau zeker. Op papier zijn de peuterspeelzalen verdwenen. Betekent dit ook dat aan alle doelstellingen die aan de harmonisatie gekoppeld waren is voldaan? Nee, dat ligt genuanceerder.

Knelpunten harmonisatie.

In Management Kinderopvang verscheen een inhoudelijk artikel van Innovatie nul13. Daarin blikken we terug op de harmonisatie: de ambitie van gemeenten, het vraagstuk van de kostprijs en de andere knelpunten. Waar staan gemeenten nu en welke uitdagingen liggen er voor ons?

Het artikel is hier te lezen.

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Management Kinderopvang 2018, nr.3, www.kinderopvangtotaal.nl