Path 0 jaar 13 jaar
Nieuws

Flexibel toezicht bij kinderopvanglocaties: meer ruimte voor maatwerk bij inspectie

Passende kinderopvang27 januari 2022

Gemeenten en toezichthouders krijgen vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid om kinderopvanglocaties flexibel te inspecteren. Daardoor hoeven zij minder verplichte inspectiepunten te doorlopen en is er juist meer ruimte voor uitgebreider of diepgaander onderzoek. Dit helpt tegen de voorspelbaarheid van het toezicht en biedt meer ruimte tot (risicogericht) maatwerk.

Wel blijven er drie punten verplicht om standaard te toetsen, namelijk:

  • de aanwezigheid van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en de correcte inschrijving in het Personenregister kinderopvang;
  • of er (indien hier sprake van is) wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot voorschoolse educatie (VE) en
  • het toezicht op – en in gesprek gaan over – de pedagogische kwaliteit.

De nieuwe werkwijze wordt in 2022 en 2023 gemonitord. De ervaringen van de verschillende betrokkenen (waaronder GGD-en, gemeenten, houders van kinderopvangen en ouders) worden daarin meegenomen.

Waarom flexibilisering van het toezicht?
Flexibilisering van het toezicht is bedoeld om de kwaliteit en effectiviteit van het toezicht te vergroten. Het biedt ruimte om – door vermindering van het aantal verplichte toetsingsthema’s – uitgebreider dan wel breder onderzoek te doen naar bepaalde thema’s die volgens de toezichthouder en gemeente belangrijk zijn om te beoordelen. Daarnaast leidt het tot vermindering van de voorspelbaarheid van het toezicht en als laatste biedt flexibilisering meer ruimte voor de professionele autonomie van toezichthouders. Zij krijgen meer ruimte om op basis van kennis en ervaring de situatie te beoordelen.

De flexibele inspectiewijze doet niets af aan de norm om alle locaties van kindercentra en gastouderbureaus jaarlijks te bezoeken.

Gemeente en GGD bepalen sámen wat er wordt onderzocht
Met deze aanpassing wordt geregeld dat er binnen dezelfde inspectiecapaciteit meer lokale keuzevrijheid ontstaat over de te toetsen onderwerpen. En dat betekent dat GGD en gemeente samen bepalen wat aan onderzoek wordt onderworpen. Alle kwaliteitseisen blijven dus hetzelfde, maar het gaat om de keuze welke kwaliteitseisen om welke reden getoetst worden. Hierdoor wordt er maximaal gebruik gemaakt van de professionaliteit en expertise van de toezichthouder in relatie tot de visie en het beleid van de gemeente. Zo kan de gemeente de toezichthouder vragen om een bepaald thema (zoals ouderbetrokkenheid) als bijzonder inspectiethema mee te nemen.

Gemeenten en GGD; ga in gesprek
Voor gemeenten betekent dit dat zij de komende periode met de GGD in gesprek moeten gaan over de uit te voeren inspecties. Waar stuurt de gemeente, samen met de kinderopvangaanbieders, op? Wat vinden zij belangrijke aandachtspunten in het beleid en de ambities? Welke (resultaat)afspraken zijn gemaakt en hoe volg je dat? Allemaal thema’s die de komende periode op de bespreekagenda tussen gemeente en GGD komen te staan.

Hulp nodig?
Heb je als gemeente behoefte aan ondersteuning op dit thema, neem gerust contact met ons op. We kijken graag met je mee waar de mogelijkheden liggen om flexibel toezicht goed en gericht op de lokale situatie in te regelen.

Bel of mail gerust.

030 877 92 35 | info@innovatienul13.nl

 

Weten welke kansen wij als friskijkers zien?

Flexibel toezicht bij kinderopvanglocaties: meer ruimte voor maatwerk bij inspectie
Nieuws

Laatste nieuwsberichten

Passende kinderopvang 29 juni 2023

Hoe wordt reguliere kinderopvang passend?

Lees verder
Passende kinderopvang 7 februari 2023

Toewerken naar ‘gratis’ kinderopvang in 2025

Lees verder