Path 0 jaar 13 jaar
Nieuws

Hoe gebruik je NPO middelen als stevig fundament voor je OAB-beleid?

NPO8 november 2021

Het onderwijsachterstandenbeleid is een gedeelde opdracht van gemeenten en onderwijs. Om de opgelopen achterstanden als gevolg van corona aan te pakken, heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap extra geld beschikbaar gesteld met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het onderwijs ontvangt extra middelen om de opgelopen achterstanden als gevolg van corona op school aan te pakken. Als gemeente ontvangt u extra budget om de samenwerking met scholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen te verstevigen.

Structureel effect met incidentele middelen
Voor de zomer heeft het onderwijs voor iedere school een schoolscan (probleem- en behoefteanalyse op leerling niveau) gemaakt. Aan de hand van deze scan is vervolgens een schoolplan opgesteld waarin de interventies vanuit het NPO zijn weergegeven. Door als gemeente aan te sluiten bij de plannen van het onderwijs en deze te verbreden naar de voorschoolse periode en te verrijken met het omliggende veld van sport, kunst en cultuur, ontstaat er ruimte voor (talent)ontwikkeling in de breedste zin.

Belangrijk startpunt
Maak eerst een duidelijke startfoto: hoe staan we er eigenlijk voor als gemeente? Door eerst de huidige situatie in beeld te brengen en dan in gezamenlijkheid te bepalen wat nodig is, voorkom je dat er verschillende kleine en losse initiatieven worden ingezet. Zo gebruik je de NPO middelen als stevig fundament voor het OAB-beleid van de komende jaren.

Stappenplan
Hoe je dat doet? Door te objectiveren, te bespreken en met elkaar tot een sluitende aanpak te komen.

 1. Maak een 0-meting van de verschillende thema’s die je als gemeente vanuit de OAB-opdracht belangrijk vindt. Bevraag ook collega’s van Welzijn, Jeugdzorg. Wat is het beoogde doel? En halen we dit? Of moeten we hier extra op inzetten? En, hebben we hier eigenlijk wel genoeg budget voor vanuit de OAB-middelen? Indien dat niet het geval is kunnen de NPO-middelen als incidentele extra boost voor het OAB worden ingezet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
  1. Resultaatafspraken
  2. Indicering en toeleiding
  3. Bereik en non-bereik
  4. Preventie en vroegsignalering
 2. Onderzoek op welke wijze de NPO plannen van het onderwijs aansluiten bij deze punten.
  1. Wat valt op in de verschillende plannen?
  2. Zit de achterstand m.n. op de taalontwikkeling? Of juist op het sociaal-emotionele vlak?
  3. En is de achterstand in de ene wijk groter dan in de andere wijk?
  4. Gebruik bestaande en openbare data om plannen en ideeën te objectiveren.
  5. Waar zet het onderwijs op in (en is zodoende al goed gedekt)?
  6. Zijn partijen als de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg en bibliotheken betrokken bij de plannen? Zo niet, sluit ze aan en gebruiken de vragen vanuit de NPO plannen om ook vanuit deze partijen een goed beeld te krijgen.
  7. Sluiten de plannen van het onderwijs aan bij de gemeentelijke thema’s?
 3. Ga met elkaar in gesprek over de gezamenlijke ambitie: wat gunnen we alle kinderen binnen onze gemeente? En wanneer hebben wij onze gemeentelijke opdracht op het gebied van het onderwijsachterstandenbeleid vervult? Tot waar willen we gaan?
 4. Wanneer je met elkaar helder hebt wat je kinderen gunt, en wat er allemaal al aanwezig is in de gemeente, kun je met elkaar nadenken over een constructieve aanpak. Ga hierbij uit van de brede opdracht die je als gemeente hebt. Als gemeente faciliteer, organiseer en ondersteun je hierbij.

 

Hulp nodig?
De adviseurs van Innovatie nul13 geven hierover graag advies of begeleiden dit proces in samenspraak met gemeenten. Ben je geïnspireerd, maar wil je wel nog even sparren? Of heb je een gerichte vraag, een dringend verzoek of behoefte aan een oriënterend gesprek? We horen het graag. Bel of mail gerust.

030 877 92 35 | info@innovatienul13.nl

Weten welke kansen wij als friskijkers zien?

Hoe gebruik je NPO middelen als stevig fundament voor je OAB-beleid?
Nieuws

Laatste nieuwsberichten

NPO 6 oktober 2022

Hoe schuif je resterende OAB budgetten door naar periode 2023-2026?

Lees verder
NPO 5 april 2022

Is uw OAB-budget optimaal besteed?

Lees verder