Path 0 jaar 13 jaar
Nieuws

Wij helpen u met vraagstukken omtrent corona

Monitoring24 maart 2020

Vorige week hebben wij een nieuwsbrief gestuurd over een handige tool die wij voor u ontwikkeld hebben die inzicht geeft in alle locaties voor kinderopvang en onderwijs in uw gemeente. We hebben gezien dat de tool veelvuldig is gebruikt. Van verschillende gemeenten hebben wij vervolgens de vraag gekregen of wij, naast dit inzicht, ook dashboards kunnen opleveren waarin in één oogopslag duidelijk is welke locaties er per dag open zijn en hoeveel kinderen er gebruik van maken. Zo ook van de gemeente Arnhem. Hieronder ziet u beelden van dat resultaat.

 

Innovatienul13_Corona_noodopvang_1

Innovatienul13_Corona_noodopvang_2

Er is met de beschikbare data uit Arnhem over locaties die open zijn en het aantal kinderen die daar gebruik van maken, een dashboard ontwikkeld die nu én straks inzicht geeft in het gebruik van de noodopvang. Dagelijks worden aanbieders van onderwijs en kinderopvang gevraagd om gegevens aan te leveren, deze worden in het systeem geladen waardoor er dagelijks een actueel overzicht is. Het geeft inzicht in de benodigde capaciteit voor noodopvang zodat tijdig op- of afgeschaald kan worden.

Ondersteuning bij de coördinatie noodopvang

Gemeenten, kinderopvangorganisaties en onderwijs hebben de afgelopen week enorm hard gewerkt aan het opzetten van de noodopvang voor kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken. Het ministerie heeft gemeenten gevraagd deze noodopvang te coördineren. De ministers roepen burgemeesters en wethouders op nauw betrokken te zijn bij de opvang van kinderen in hun gemeente.

Ook voor uw gemeente kunnen wij, net als voor de gemeente Arnhem, een eigen dashboard maken. Daarbij zorgen we dagelijks voor het actueel houden van het dashboard op basis van de door u aangeleverde informatie. Zo nodig kunnen wij ook de coördinatie van het ophalen van alle gegevens bij de kinderopvang en het onderwijs voor onze rekening nemen. Meer informatie? Neem nu contact met ons op

Actuele informatie houden wij voor u bij

Op onze website hebben wij de belangrijkste informatie voor u op een rij gezet die van belang is in deze coronacrisis.  We voegen daar de komende tijd informatie aan toe over vraagstukken waar u mee te maken zult krijgen. Denk daarbij aan de vraag wat te doen met de ouderbijdrage van ouders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben, de eventuele terugloop in bezetting en het effect daarvan op de voorschoolse subsidie voor de kinderopvang.

Heeft u behoefte aan een breder inzicht of meer informatie of ondersteuning door een van onze adviseurs op het gebied van kinderopvang, gemeentelijke regelingen of specifieke doelgroep communicatie? Neem contact op met ons, dan bespreken we wat we voor u kunnen betekenen.

Weten welke kansen wij als friskijkers zien?

Wij helpen u met vraagstukken omtrent corona
Nieuws

Laatste nieuwsberichten

Monitoring 25 mei 2023

Een heldere kijk op gemeentelijk beleid: het nut van monitoring

Lees verder
Monitoring 5 april 2022

De nieuwe functionaliteiten van de Peutermonitor

Lees verder