Realisatie ontwikkelrecht voor alle peuters en ontwikkeling Integrale Kindcentra (IKC’s)

Innovatienul13_Jan_Jegers

Realisatie ontwikkelrecht voor alle peuters en ontwikkeling Integrale Kindcentra (IKC’s)

In 2015 startte in de gemeente Maastricht de harmonisering van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang. Hiervoor was intensieve procesbegeleiding nodig om alle partijen bij elkaar te brengen én om de harmonisatie stadsbreed toekomstproof te maken.

Hoofdvraag
Hoe krijgen we de volledige harmonisatie van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang in Maastricht binnen één jaar voor elkaar?

Aanpak
De procesbegeleiding vanuit Innovatie nul13 was in handen van Koen Kock. Al snel werd duidelijk dat er doorgepakt kon worden, waarop Sebastiaan Baauw erbij werd betrokken. Koen hielp kinderopvangorganisaties om hun business cases rond te krijgen, om zo zaken vanuit de peuterspeelzaalwerkorganisatie verantwoord over te kunnen nemen.

Sebastiaan hielp de stedelijke peuterspeelzaalwerkorganisatie om de veranderingen vanuit hun kant te begeleiden. Er is goed gekeken naar cao-overname en alle andere fiscale en juridische vraagstukken die bij harmonisatie komen kijken. Doel was niet om de peuterspeelzaalwerkorganisatie om te bouwen naar kinderopvang, maar om deze verantwoord over te dragen aan de kinderopvang.

Resultaat
De doelstelling is behaald: op 1 april 2016 werd de harmonisatie voltooid. Een belangrijk resultaat, want voor de gemeente was het cruciaal dat  alles financieel en juridisch correct en op tijd afgehandeld werd. Dit om onnodige staatssteunperikelen of andere onvoorziene kosten en vertraging te voorkomen.

Met het hele harmonisatieproces is er ook ingezet op het realiseren van een ontwikkelrecht voor alle peuters in Maastricht en is een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC). Alle peuters in Maastricht kunnen nu aanspraak maken op een kindgebonden gemeentelijke VVE subsidie.

Reactie
“Het was fijn dat Innovatie nul13 veel ervaring inbracht uit andere gemeenten. Koen en Sebastiaan begrijpen overduidelijk hoe belangen van alle partijen kunnen verschillen, en hoe belangrijk het is om vertrouwen te winnen – en dit vertrouwen niet te schaden. Een fijn adviesbureau om mee samen te werken, in raad en daad.”
Jan Jegers, Programmamanager Beleid&Ontwikkeling/Onderwijs, gemeente Maastricht

Vervolg
Voor Maastricht was de harmonisatie een extra grote uitdaging vanwege de krimp/ontgroening waarmee de stad te maken heeft, wat bijvoorbeeld te zien is aan het dalend aantal basisscholen (van 44 naar 28). Daarom wordt er nu doorgepakt met IKC-vorming. Het is de bedoeling dat er over enkele jaren 17 IKC’s in Maastricht gerealiseerd zijn door concentratie van voorzieningen voor basisonderwijs en kinderopvang.

Ook hierin gaat Innovatie nul13 de gemeente, onderwijs en opvang actief ondersteunen. Zodat ze tot een gezamenlijke visie komen die verantwoord én uitvoerbaar is.