Verkenning harmonisatie en projectbegeleiding voor toekomstproof opvangbeleid

Innovatienul13_Martijn-Bruijstens

Verkenning harmonisatie en projectbegeleiding voor toekomstproof opvangbeleid

In iedere Nederlandse gemeente moeten peuterspeelzaalwerk en kinderopvang vanaf 2018 geharmoniseerd zijn. De gemeente Den Haag heeft Innovatie nul13 gevraagd om te verkennen hoe de harmonisatie in Den Haag vorm kan krijgen, met aanvullend een stuk procesbegeleiding  om de basis van de harmonisatie te leggen.

Hoofdvraag
Hoe brengen we alle betrokken partijen op één lijn om zo in Den Haag de harmonisatie voor elkaar te krijgen? Zorg voor goede ondersteuning van voorschoolse voorzieningen, peuterspeelzalen in het bijzonder, ter voorbereiding op de harmonisatie.

Aanpak
Bij harmonisatie is het belangrijk dat zowel organisaties voor peuterspeelzaalwerk als voor kinderopvang gehoord en gezien worden. Innovatie nul13 is daarom letterlijk de stad ingegaan om met iedereen te praten. Peuterspeelzaalwerk is voorbereid op de omzetting naar kinderopvang, Innovatie nul13 ondersteunde in het maken van een businessplan.

Eén van de grootste uitdagingen was om tot een goede financiering- en subsidiestructuur te komen voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Deze structuur moet namelijk juridisch voldoen. De gemeente wil tegelijkertijd partijen gelijk behandelen in gelijke gevallen, maar ook onderscheid kunnen maken als het peuteraanbod verschilt.

Resultaat
De basis voor de subsidiestructuur ligt er. Ook is er een nieuw kwaliteitskader voor de uitvoering van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met de huidige peuterspeelzalen en kinderopvang opgesteld. Hierin zitten objectieve criteria die bepalen waarom en wanneer een organisatie wel of geen subsidie krijgt.

Tot slot is er een concreet voorstel richting de gemeenteraad gegaan om de vaststaande ouderbijdrage te veranderen in een inkomensafhankelijke. Dit met het oog op de kinderopvangtoeslag die ook inkomensafhankelijk is.

Reactie
“Er is een mooi resultaat neergezet. Wat heel sterk is aan Innovatie nul13, is dat ze brede expertise in huis hebben, met ervaring in zowel peuterspeelzaalwerk als kinderopvang. Sebastiaan Baauw bijvoorbeeld is financieel heel sterk, terwijl Koen Kock weer enorm veel weet van het politieke speelveld rondom harmonisatie. Koen Kock en Sebastiaan Baauw denken kritisch met de gemeenten, peuterspeelzalen en kinderopvang mee. Zo helpen zij om goed onderbouwd verschillende knopen door te hakken”.

“Ook is het erg leuk dat Innovatie nul13 het initiatief nam om verschillende gemeenten met elkaar te koppelen. Hiervoor hebben ze op hun kantoor in Zeist een bijeenkomst georganiseerd om ervaringen uit te wisselen..”

Vervolg
De gemeente Den Haag heeft nu in principe de kennis en tools in handen om zelf de harmonisatie af te ronden. Wel is er geregeld dat ze, wanneer nodig, ad-hoc-advies kunnen vragen aan Innovatie nul13.

Martijn Bruijstens,  senior beleidsmedewerker/programmamanager, gemeente Den Haag