Interim ondersteuning

Interim ondersteuning.

Voor gemeenten leveren de veranderingen binnen voor- en vroegschoolse educatie, jeugdzorg en onderwijsachterstanden veel extra werk op. Ook in geval van tijdelijke projecten, zoals het invoeren van een nieuw subsidiestelsel of het opstellen van een nieuw Kwaliteitskader, kan de capaciteit uitgedaagd worden. In dit soort situaties kan Innovatie nul13 tijdelijk of interim werken, aan bijvoorbeeld het onderwijskansenbeleid.

 

Bij grotere gemeenten zijn vaak meerdere afdelingen betrokken bij beleidsvorming. En omdat we bij dit soort gemeenten veelal afdelingsoverstijgend werken, zijn we in staat om afdelingen bij elkaar te brengen, maar ook de problematiek goed in te schatten en gemeenten helpen daarop te sturen. Innovatie nul13 wordt ook op de langere termijn ingezet als sparringpartner en adviseur als het gaat om vraagstukken binnen het sociale domein 0-13. Dat kan meer structureel zijn, of bij vragen die zich soms ook ad hoc voordoen. We brengen dan die expertise en specialistische kennis binnen, die op dat moment nodig is.

 

Onze aanpak >>

Lees hier hoe ons team de gemeente Neder-Betuwe als adviseur en sparringpartner ondersteunt.

Eraan toe om met onze hulp een stap verder te zetten?