Path 0 jaar 13 jaar
Sparringpartner

Advies

Hoe kenmerkt advies zich?

Partijen verbinden voor het
bepalen van het juiste beleid

Wij werken vanuit de opdracht van een gemeente. Er is bijvoorbeeld behoefte aan bepaalde inzichten. Er ontbreken beleidsdocumenten of ze moeten juist herijkt worden. Dat vraagt iets van jou als gemeente en van de ketenpartners. Onze adviseurs helpen je daarbij, in de breedst mogelijke zin.

We geven inzicht in hoe alle betrokken partijen elkaar versterken. Waar nodig gaan we in gesprek met partners.We kijken terug en blikken vooruit en helpen met het vormgeven van de uitvoeringsagenda. We helpen bij de uitvoering van onderdelen uit deze agenda en adviseren bij het indiceren en toeleiden. Welke vraag je ook hebt, wij zijn jouw sparringpartner en staan voor je klaar.

Advies op afroep

OAB-sparringpartner

Heb je behoefte aan een klankbord? Een sparringpartner? Een advies op maat wanneer het jouw uitkomt? Onze adviseurs staan voor je klaar met passend advies voor jouw gemeente. We helpen je graag!

Alles wat je moet weten over Onderwijsachterstandenbeleid

OAB-masterclass

Ben je (startend) beleidsadviseur op het beleidsterrein OAB, dan liggen er diverse uitdagingen op je bord. Innovatie nul13 ontwikkelde een OAB-masterclass waarin we je bijpraten over het complexe speelveld én inzoomen jouw gemeente.

Advies op maat brengt je een stap verder

Inzicht & duiding

Vanuit onderzoek concreet advies:
meteen aan de slag

Data-analyse klinkt mooi. Maar, cijfers en data alleen zeggen niet zoveel. Pas door de ‘echte’ wereld mee te nemen in analyses, kunnen zinvolle inzichten en aanbevelingen gemaakt worden. Dat is wat onze aanpak onderscheidt. Wij brengen data en feiten glashelder in kaart, maken objectieve kostprijsberekeningen en geven duidelijke en concrete adviezen. Altijd praktisch en doelgericht, zodat je er meteen mee aan de slag kunt.

Adviseren, verbinden en monitoren

Effectief onderwijsachterstandenbeleid
dankzij maatwerk advies

Gemeenten, kinderopvangorganisaties, samenwerkingsverbanden, basisscholen en jeugdzorg bewegen mee om aan te sluiten bij de ontwikkelingen binnen het onderwijsachterstandenbeleid. Thema’s als beschikbaar budget, huisvesting, kostprijzen, het maken van duidelijke afspraken met alle betrokken partijen, de integratie van zorg en onderwijs, komen hierbij steeds naar voren.

Wij helpen je het overzicht te bewaren. We verbinden, gaan in gesprek met alle partijen en geven doeltreffend en praktisch advies.

Jouw sparringpartner

Grip op het voeren van
het juiste OAB-beleid

Iedere gemeente kent een eigen dynamiek als het gaat om de doorontwikkeling van het onderwijsachterstandenbeleid. Dat is logisch, want iedere gemeente heeft haar eigen uitdagingen. Als beleidsadviseur wordt van je verwacht dat je de regierol pakt, grip houdt én de juiste koers vaart. Daar komen veel vragen bij kijken, dat begrijpen we.

Schakel een adviseur in. Jouw maatje. Jouw OAB-sparringpartner. Dan hoef je het niet alleen te doen.

Update je kennis

Volg de OAB-Masterclass
door een van onze adviseurs

Het speelveld van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is complex. En tegelijkertijd is het een heel belangrijk en dankbaar thema om regievoerder over te zijn. Innovatie nul13 ontwikkelde de OAB-Masterclass speciaal voor beleidsmedewerkers en -adviseurs. Of je nu nieuw bent op het dossier of je kennis over OAB wilt updaten, dat maakt niet uit.

Schrijf je in voor de OAB-Masterclass.

Gelijke kansen

Kansengelijkheid onder kinderen stimuleren

Het Regeerakkoord zoals het eind 2021 is gepubliceerd, geeft een duidelijke boodschap:

We vergroten de kansengelijkheid door te investeren in kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie en de rijke schooldag.

Het vergroten van kansengelijkheid betekent per definitie extra aandacht voor toeleiding van kinderen naar voor- en vroegschoolse educatie. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. Zij hebben een belangrijke functie in het verbinden van de leefwerelden school, thuis en omgeving. Het gaat om de toekomst van kinderen en jongeren zelf, maar ook om de toekomst van de samenleving. En die start bij gemeenten.

Passende kinderopvang

Grip op aanbod en kwaliteit

Passende kinderopvang betekent niet dat álle ondersteuningsvragen binnen een reguliere setting opgepakt kunnen worden. Zodra de belasting voor de groep te hoog wordt, of het kind zelf niet tot ontwikkeling komt, past het kind feitelijk niet op een reguliere groep binnen de kinderopvang. Deze kinderen moeten toegeleid worden naar een passende (specialistische) plek.

Hoe doe je dat? Op basis van welke gegevens neem je beslissingen? Daar helpt Innovatie nul13 je bij.

Indiceren & toeleiden

Zicht op bereik en non-bereik

Weet je hoeveel kinderen in jouw gemeente een VVE-indicatie hebben en of zij ook daadwerkelijk een VVE-aanbod afnemen? Nemen zij ook voldoende uren af? En vooral: wat zijn de redenen waarom het bereik wellicht nog niet voldoende is? Het antwoord op die vragen valt samen met inzicht.

Je wilt met de resultaten van (non-)bereik aan de slag. Daarvoor is het noodzakelijk om het hele proces van indiceren en toeleiden onder de loep te nemen en kritische vragen te stellen. Innovatie nul13 helpt je met het verkrijgen van inzicht en de vertaling daarvan naar beleid.

Regie pakken

Gemeente: laat kinderopvang en onderwijs beter samenwerken

Gemeenten hebben een belangrijke verbindende en stimulerende rol als het gaat om kindvoorzieningen. Ze zijn de schakel tussen verschillende partijen en belangen en hebben een opdracht als regisseur van het sociaal domein. Vanuit hun verantwoordelijkheid voor jeugdhulp, welzijn en onderwijsachterstandenbeleid zijn zij de aangewezen partij om in te zetten op preventie.

Innovatie nul13 denkt mee over een constructieve aanpak om beter samen te werken. Met de gemeente in de regie.

Advies voor elke gemeente

Veelgestelde vragen over advies

Innovatie nul13 helpt je met het concretiseren van een vraagstuk. Het tastbaar te maken, zodat we met elkaar stappen kunnen zetten. Onze kennis is altijd up-to-date, wij zijn als het ware jouw vraagbraak. In een persoonlijk gesprek vertellen we je graag meer over onze dienstverlening.

Goedemiddag,

hoe kan ik je helpen?

Janine Boekelder Adviseur & Partner
Laten we kennismaken

Is het tijd om een stap verder te zetten?

We helpen je graag. Heb je een gerichte vraag, behoefte aan advies of een oriënterend gesprek? Bel of mail gerust!