Friskijkers voor kinderopvang, basisonderwijs en gemeenten.

Dat zijn wij. Niet alleen om anders te zijn, maar om het echt beter te doen. In de adviezen die we geven en de uitvoering die we begeleiden. Voor betrokken partijen die serieus werk willen maken van IKC-vorming, harmonisatie van voor-/vroegschoolse educatie en alle complexe vraagstukken die daarbij horen.

Wat we doen >>

Wij zoeken een projectcoördinator met een frisse blik!

Nieuws:

  • Op 1 januari 2018 was de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk met de kinderopvang een feit. Waren er eind december in 151 gemeenten nog bijna 1200 peuterspeelzalen; op 1 januari 2018 waren ze omgezet naar kinderdagverblijven. Missie volbracht? Ja...

  • Herverdeling middelen (G)OAB: kans voor herijking en dialoog. Op 17 mei is in het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer akkoord gegeven op het voorstel van Minister Slob over de herverdeling van gemeentelijke onderwijsachterstandsmiddelen. Daarmee is ...

  • Nieuwe subsidieregelingen. In het overgrote deel van het land heeft de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk ertoe geleid dat er nieuwe subsidieregelingen zijn gekomen die recht doen aan de verschillende groepen ouders en peuters. Wel of geen kind...

Succesvolle cases:

Wij zijn trots op onze opdrachtgevers; lees hier hoe we hen een stap verder helpen.

Onze opdrachtgevers:

Meer weten over welke kansen wij als friskijkers zien?