Friskijkers voor gemeenten, kinderopvang en basisonderwijs.

Dat zijn wij. Bij alles wat we doen voor gemeenten die serieus werk willen maken van het sociaal domein voor 0 tot 13 jaar. Of we nu als externe consultants ingeschakeld worden, of tijdelijk ondersteunen, we gaan voor het beste resultaat. Zo helpen we niet alleen bij strategieontwikkeling en visievorming, we begeleiden ook de uitvoering daarvan. Daarbij zorgen we met door ons ontwikkelde dashboards en methodieken voor heldere managementinfo en inzichtelijke rapportages. Zo dragen we bij aan een toekomstbestendig VVE-beleid en subsidiestelsel, een effectief onderwijsachterstandenbeleid, een Integraal Huisvesting Plan, een goede samenhang tussen voor-/vroegschoolse educatie en alle complexe vraagstukken die bij het sociaal domein 0-13 horen.

Wat we doen >>

Meld je nu aan voor de informatieve GOAB-wandeling op 6 juni

Nieuws:

  • Complexe subsidieregelingen vereenvoudigd berekend en helder inzicht om op beleid en middelen te kunnen sturen. Veel gemeenten werken er al mee: de door Innovatie nul13 speciaal voor gemeenten ontwikkelde Peutermonitor. De Peutermonitor maakt effecti...

  • De nieuwe onderwijsachterstandenregeling biedt ruimte voor een faire kostprijs en resultaatgerichte financiering op specifieke thema’s. Het sociaal domein 0 tot 13 jaar is in beweging. Veel is in de afgelopen jaren veranderd en ook komend jaar verand...

  • Wat verandert er, wat betekent dit en wat zijn de kansen? Nog meer investeren in de jongste kinderen, door van 10 uur naar 16 uur voorschoolse educatie te bewegen. Daarvoor is in het Regeerakkoord 170 miljoen aan extra middelen beschikbaar gesteld. P...

Succesvolle cases:

Wij zijn trots op onze opdrachtgevers; lees hier hoe we hen een stap verder helpen.

Onze opdrachtgevers:

Meer weten over welke kansen wij als friskijkers zien?