Friskijkers voor gemeenten, kinderopvang en basisonderwijs.

Dat zijn wij. Bij alles wat we doen voor gemeenten die serieus werk willen maken van het sociaal domein voor 0 tot 13 jaar. Of we nu als externe consultants ingeschakeld worden, of tijdelijk ondersteunen, we gaan voor het beste resultaat. Zo helpen we niet alleen bij strategieontwikkeling en visievorming, we begeleiden ook de uitvoering daarvan. Daarbij zorgen we met door ons ontwikkelde dashboards en methodieken voor heldere managementinfo en inzichtelijke rapportages. Zo dragen we bij aan een toekomstbestendig VVE-beleid en subsidiestelsel, een effectief onderwijsachterstandenbeleid, een Integraal Huisvesting Plan, een goede samenhang tussen voor-/vroegschoolse educatie en alle complexe vraagstukken die bij het sociaal domein 0-13 horen.

Wat we doen >>

Nieuws:

  • Zeker met de nieuwe (G)OAB-periode voor de deur, lijken voor het landelijke peuterstelsel nieuwe kansen te ontstaan voor lokaal maatwerk, dat haalbaar en betaalbaar is. Hoe pak je dat aan? Niet ieder kind is gelijk. En om álle peuters een goede start...

  • In de laatste week van september is het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid gepubliceerd. Inmiddels heeft elke gemeente van DUO een voorlopige beschikking voor 2019 ontvangen. In dit document zijn de vrijgegeven b...

  • Hoe bereken je een goede kostprijs voor peuteropvang? Gemeenten worstelen hiermee. In de afgelopen jaren is binnen het peuterwerk veel veranderd en gaat er nog meer veranderen. Kwaliteitseisen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang zijn geharmonisee...

Succesvolle cases:

Wij zijn trots op onze opdrachtgevers; lees hier hoe we hen een stap verder helpen.

Onze opdrachtgevers:

Meer weten over welke kansen wij als friskijkers zien?