Friskijkers voor gemeenten, kinderopvang en basisonderwijs.

Dat zijn wij. Bij alles wat we doen voor gemeenten die serieus werk willen maken van het sociaal domein voor 0 tot 13 jaar. Of we nu als externe consultants ingeschakeld worden, of tijdelijk ondersteunen, we gaan voor het beste resultaat. Zo helpen we niet alleen bij strategieontwikkeling en visievorming, we begeleiden ook de uitvoering daarvan. Daarbij zorgen we met door ons ontwikkelde dashboards en methodieken voor heldere managementinfo en inzichtelijke rapportages. Zo dragen we bij aan een toekomstbestendig VVE-beleid en subsidiestelsel, een effectief onderwijsachterstandenbeleid, een Integraal Huisvesting Plan, een goede samenhang tussen voor-/vroegschoolse educatie en alle complexe vraagstukken die bij het sociaal domein 0-13 horen.

Wat we doen >>

Nieuws:

  • Op 28 november vond alweer onze tweede interactieve GOAB Wandeling plaats. Wederom op het prachtige landgoed Anderstein in Maarsbergen. Centraal stond het onderwijskansenbeleid en het integreren van zorgthema’s hierin. Wethouders, beleidsmedewerkers ...

  • Door de nieuwe herverdeling onderwijsachterstandenmiddelen (OAB-middelen) en de bijbehorende opgave van de 960 uur, is er veel veranderd voor gemeenten. Sommige gemeenten zijn er in hun budgetten aanzienlijk op vooruit gegaan, terwijl dit plaatje er ...

  • Benut de extra tijd optimaal voor een toekomstbestendig onderwijsachterstandenbeleid.   Op 21 mei jl. heeft minister Slob in een brief de Voorzitter van de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van zijn besluit de invoering van de urenuitbreiding v...

Succesvolle cases:

Wij zijn trots op onze opdrachtgevers; lees hier hoe we hen een stap verder helpen.

Onze opdrachtgevers:

Meer weten over welke kansen wij als friskijkers zien?