Wij laten opvang, onderwijs en
gemeenten beter (samen)werken.
Een stap verder door maatwerk en daadkracht.

Friskijkers voor gemeenten, kinderopvang en basisonderwijs.

Dat zijn wij. Bij alles wat we doen voor gemeenten die serieus werk willen maken van het sociaal domein voor 0 tot 13 jaar. Of we nu als externe adviseurs ingeschakeld worden bij het vaststellen van een onderwijsachterstandenbeleid, of tijdelijk ondersteunen met een nieuw subsidiestelsel peuteropvang, we gaan voor het beste resultaat. Zo helpen we niet alleen wethouders, managers sociaal domein of bestuurders bij strategieontwikkeling en visievorming, we begeleiden en faciliteren beleidsambtenaren ook bij de uitvoering daarvan. Daarbij brengen we beleid en data bij elkaar en zorgen we met door ons ontwikkelde monitoren en dashboards voor heldere managementinfo, sturingsinformatie en inzichtelijke rapportages.

Zo dragen we bij aan een effectief, gedragen en verantwoord beleid binnen het sociale domein. Van onderwijsachterstanden, de integratie van verschillende domeinen zoals (jeugd)zorg en kindervang, tot alle complexe vraagstukken die bij het sociaal domein 0-13 horen.

Wat we doen >>

Nieuws:

  • Vorige week hebben wij een nieuwsbrief gestuurd over een handige tool die wij voor u ontwikkeld hebben die inzicht geeft in alle locaties voor kinderopvang en onderwijs in uw gemeente. We hebben gezien dat de tool veelvuldig is gebruikt. Van verschil...

  • Oud-peuterspeelzaalstichtingen die financieel niet goed in staat zijn hun organisatie overeind te houden en op zoek gaan naar oplossingen. Iets wat landelijk gezien, na de harmonisatie, helaas in de praktijk voorkomt. Hoe komt dat en welke rol kan ee...

  • Op 28 november vond alweer onze tweede interactieve GOAB Wandeling plaats. Wederom op het prachtige landgoed Anderstein in Maarsbergen. Centraal stond het onderwijskansenbeleid en het integreren van zorgthema’s hierin. Wethouders, beleidsmedewerkers ...

Succesvolle cases:

  • Innovatie nul13 adviseert en ondersteunt Gemeente Buren met de invulling van haar OAB beleid. We trekken hierbij samen op met beleidsadviseur Sociaal Domein José van Heuven. We stelden José een aantal vragen over onze samenwerking en natuurlijk over ...

  • Sinds 1 augustus 2018 werkt Gemeente Nijmegen met de Peutermonitor. Henk Peereboom, beleidsambtenaar bij de gemeente, blikt terug op het afgelopen jaar. Waarom hebben zij gekozen voor de Peutermonitor? En wat heeft werken met de Peutermonitor tot nu ...

  • Integraliteit in het onderwijs en de opvang van kinderen is essentieel. Voor Marcelle Hendrickx, wethouder Onderwijs gemeente Tilburg, is het duidelijk: integraliteit in het onderwijs en de opvang van kinderen is essentieel. De vraag is niet hoe het ...

Wij zijn trots op onze opdrachtgevers; lees hier hoe we hen een stap verder helpen.

Onze opdrachtgevers:

Meer weten over welke kansen wij als friskijkers zien?