Path 0 jaar 13 jaar
Case

Data uit de Peutermonitor voor gemeente Katwijk de basis voor het maken van beleid

Gemeente Katwijk werkt actief aan het bieden van gelijke onderwijskansen aan kinderen, met Aldert Haasnoot als beleidsmedewerker Sociaal Domein. In een interview met Innovatie nul13 vertelt Aldert over hoe de Peutermonitor bijdraagt aan de Katwijkse onderwijsagenda.

Aldert Haasnoot is expert op het gebied van Onderwijs binnen het cluster Beleid Sociale Leefomgeving. Binnen team Samenleving is Aldert sinds het begin van de VVE-regeling betrokken. Gemeente Katwijk werkt innovatief en pragmatisch: “Ik voer regelmatig gesprekken met VVE-aanbieders en houd toezicht op de kinderopvang in relatie tot de voorschoolse periode.”

De onderwijsagenda van gemeente Katwijk heeft zes thema’s, waaronder het bieden van gelijke onderwijskansen aan kinderen, de verantwoordelijkheid van Aldert is. “In 2035 moeten onderwijsaanbieders volledig inclusief onderwijs voeren. Daarom ligt focus binnen onze gemeente op het optimaliseren van de doorgaande lijn van de voorschoolse- naar de vroegschoolse periode. We zijn daarin al een heel eind, met dank aan de vooruitstrevende partijen met wie we samenwerken.”

Peutermonitor voor inzicht in bereik
“Wij gebruiken de Peutermonitor om het subsidiebedrag te berekenen, subsidiebeschikkingen op te stellen en eindverantwoording af te leggen,” vertelt Aldert. Gemeente Katwijk beoordeelt met data uit de Peutermonitor wat het bereik is van de verschillende initiatieven die zij starten. “De informatie rondom bereik is voor ons het meest waardevolle van de Peutermonitor. Daarmee geven we informatie aan de gemeenteraad over hoe het zich in Katwijk ontwikkelt en ook hoeveel ouders en kinderen worden bereikt.”

Er zijn echter nog steeds bepaalde kinderen en ouders die niet worden bereikt. “Wij gebruiken de Peutermonitor als hulpmiddel om inzicht te krijgen in welke kinderen dit zijn en welke acties kunnen worden ondernomen om deze ouders tóch te bereiken.” Het beleid dat daarop volgt voert gemeente Katwijk uit in samenwerking met partners in het veld. Aldert benadrukt het belang van een goede samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder JGZ en GGD.

Kort lijntje met Innovatie nul13
In 2022 heeft Innovatie nul13 een kostprijsberekeningsonderzoek uitgevoerd voor gemeente Katwijk. “Innovatie nul13 heeft ons geholpen en inzicht gegeven in hoe het bedrag is opgebouwd en wat uurtarieven zijn. Inmiddels hebben we alles vastgesteld en rekenen we in de Peutermonitor met die bedragen om subsidie beschikbaar te stellen voor voorschoolse instellingen.”

Ook voor advies is Innovatie nul13 van meerwaarde voor gemeente Katwijk. Aldert heeft een kort lijntje met een van onze adviseurs, Talitha van den Berg. “Ik kan met Talitha sparren over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld over good practises uit andere gemeenten en hoe we die binnen de lokale Katwijkse context kunnen inzetten.”

Aldert Haasnoot over Innovatie nul13:
“Voor registratie en monitoring van onder andere bereik en non-bereik is de Peutermonitor van Innovatie nul13 echt van meerwaarde. Wij als gemeente Katwijk zijn heel tevreden over het gebruik en de uitkomsten. De data uit de Peutermonitor gebruiken wij als basis voor het maken van beleid.”

Cases

Lees meer cases

Gemeente Delft: “Innovatie nul13 loopt voorop in kennis, dat is voor ons interessant”

Lees verder

Gemeente Neder-Betuwe: “Innovatie nul13 verlicht ons in tijd en kennis”

Lees verder