Path 0 jaar 13 jaar
Passende kinderopvang

De gemeente als regievoerder
voor passende opvang

Regie pakken

Grip op aanbod en kwaliteit

Het aantal kinderen met een zorg- of ondersteuningsbehoefte in de kinderopvang groeit. De wens voor het inzetten van passende kinderopvang is veel gehoord. Soms geeft de kinderopvang aan dat er steeds zwaardere ondersteuningsvraagstukken spelen of dat het onduidelijk is hoe de samenwerking met (zorg)partners loopt. De werkdruk op de groepen neemt toe en de kwaliteit van het aanbod aan de rest van de kinderen komt onder druk te staan.

Passende kinderopvang organiseren is een uitdagende, maar belangrijke taak. Een taak die vragen oproept en waar je advies bij kunt gebruiken.

 

  • Welke wet- en regelgeving geldt voor passende kinderopvang?
  • Moeten alle ondersteuningsvragen worden opgepakt in de kinderopvang?
  • Hoe verbind je als gemeente de kinderopvang en jeugdhulp en de JGZ?
Wet Passend Onderwijs

Een passende plek voor elk kind

Sinds 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Scholen zijn verplicht om voor alle leerlingen een passende plek te vinden, ook als een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Zo wordt ernaar gestreefd dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften dicht bij huis het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben.

De wet op het passend onderwijs gaat echter niet over de grenzen van het onderwijs heen. Voor passende kinderopvang is er geen wettelijk kader. Er zijn kansen om het vanuit een andere hoek op te pakken.

Vanuit onderwijs oppakken

Inzet van het OAB-budget

Kinderen zijn vaak al wel in beeld bij de kinderopvang en andere (zorg)partners. Ook in die voorschoolse fase zijn vraagstukken over ondersteuning van kinderen en gezinnen en/of de samenwerkingsstructuur daaromheen. Ondanks dat er geen wetgeving is rondom passende kinderopvang, biedt de huidige wet- en regelgeving ruimte en mogelijkheden om dit vanuit de afdeling onderwijs op te pakken en eventueel vanuit het OAB-budget te bekostigen. Juist dáár heb je als gemeente de positie om regie te voeren.

Van indiceren naar toeleiden

Stap voor stap naar passende opvang

Passende kinderopvang betekent niet dat álle ondersteuningsvragen binnen een reguliere setting opgepakt kunnen worden. Zodra de belasting voor de groep te hoog wordt, of het kind zelf niet tot ontwikkeling komt, past het kind feitelijk niet op een reguliere groep binnen de kinderopvang. Deze kinderen moeten toegeleid worden naar een passende (specialistische) plek.

Deze passende plek kan binnen een gespecialiseerde voorziening zijn, maar er zijn ook tussenstappen denkbaar: bijvoorbeeld een combinatiegroep waarin kinderopvang en jeugdzorg samen een gespecialiseerd aanbod voor kinderopvang bieden. Binnen het wettelijk kader van de kinderopvang en onder toezicht van de GGD. Zo worden kinderopvang en jeugdhulp op de groep direct met elkaar verbonden.

Goedemiddag,

hoe kan ik je helpen?

Janine Boekelder Adviseur & Partner
Laten we kennismaken

Is het tijd om een stap verder te zetten?

We helpen je graag. Heb je een gerichte vraag, behoefte aan advies of een oriënterend gesprek over passende kinderopvang of een ander onderwerp? Bel of mail gerust!