Ondersteuningsmonitor

Ondersteuningsmonitor

Inzichten in specialistische onderwijsondersteuning binnen het speciaal onderwijs door innovatieve data-analyse en rapportages.

De samenwerking tussen een school voor speciaal onderwijs in Utrecht en Innovatie nul13 startte vanuit de vraag een digitale tool te ontwikkelen waarmee overzichtelijk in kaart wordt gebracht welke specialistische onderwijsondersteuning nodig is per leerling en wat de kosten van deze inzet zijn. Met als doel: heldere data-analyse en rapportages waarmee zowel intern als extern het gesprek gevoerd kan worden over de benodigde inzet van personeel ten behoeve van de leerlingen op de scholen. Samen ontwikkelden zij een innovatieve digitale rapportagetool waarmee helder inzicht in specialistische onderwijsondersteuning wordt verkregen. Niet onbelangrijk, zeker nu de discussie landelijk gevoerd wordt over betere financiering van zorg in onderwijstijd voor kinderen in het speciaal onderwijs.

Voor elk kind wordt een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd bij het Samenwerkingsverband. Omdat niet elk kind dezelfde ondersteuningsbehoefte heeft, zijn er drie categorieën. Van kwetsbare kinderen tot kinderen met zeer ernstige problematiek, denk aan meervoudig gehandicapte kinderen die intensieve ondersteuning nodig hebben bij zaken als extra uitleg in de klas, maar ook hulp bij fysieke of medische handelingen. Het beschikbare budget vanuit het Samenwerkingsverband is afhankelijk van de vastgestelde categorie. Dat betekent voor een school dat zij voor elke nieuwe leerling moet aantonen in welke categorie dit kind valt. De vraag waarover we met de school in gesprek gingen was: kunnen wij een systeem ontwikkelen waarmee we in één oogopslag kunnen zien welke ondersteuning en inzet van personeel nodig is, wat dit kost en in welke categorie het kind dus valt. Een systeem met als doel dat we zo’n TLV-aanvraag makkelijker en objectiveerbaarder kunnen maken, maar waarmee ook intern de inzet van personeel beter voorbereid kan worden en deze inzet ook uitgelegd kan worden aan diverse betrokkenen.
Het hele proces levert ook interessante gesprekken op. Zo gaan personeelsleden kritisch met elkaar in overleg gingen over hoe ze bepaalde ondersteuning wellicht efficiënter kunnen regelen.

 

Objectiveerbare informatie maakt gesprek mogelijk

Vanuit de invoer van alle gegevens heeft Innovatie nul13 een online tool ontwikkeld waar gebruikers in een beveiligde omgeving kunnen inloggen. Hiermee is een digitaal rapportagesysteem ontstaan waarmee de zorg- en onderwijsondersteuningsbehoefte per leerling (en per klas) helder in kaart is gebracht. Inzichten die de school gebruikt voor allerlei interne vraagstukken. Je kunt je objectief zien waar de tijd in gaat zitten. De output biedt kansen om te kijken naar de klassenindeling en de verdeling van personeel over de klassen. Het maakt duidelijk waar kansen liggen en opent het gesprek. Maar de output is ook een goed startpunt voor een gesprek met ouders of een externe partij, denk aan zorgkantoren of samenwerkingsverbanden.

 

Output geeft relevante input voor nieuwe keuzes en beleid

Onze kracht als Innovatie nul13 ligt er ook in om de scholen te helpen de vertaalslag te maken van hun dagelijkse praktijk naar het rapportagesysteem en om scherp te blijven of ze met de output ook de gesprekken kunnen voeren die ze willen voeren.
Kortom, het rapportagesysteem is veel meer gebleken dan een handige tool voor een TLV. Het is vooral ook een heel goed middel dat relevante output levert om de interne organisatie in te kunnen richten, beleidskeuzes te kunnen maken en nieuwe wegen in te slaan.

“Welke specialistische onderwijsondersteuning is nodig per leerling en wat zijn de kosten?”