Ondersteuningsmonitor

Ondersteuningsmonitor

Monitoring, het in kaart brengen van de actuele en feitelijke situatie, is wat we met regelmaat voor onze opdrachtgevers doen. Om inzicht te krijgen, te kunnen adviseren, te verbinden en te begeleiden. Dit doen we voor gemeenten, voor samenwerkingsverbanden en besturen (speciaal) onderwijs en kinderopvang.

Monitoring ondersteuningsbehoefte

Zo hebben we een monitor voor het speciaal onderwijs ontwikkeld. Met de Ondersteuningsmonitor ziet u in één oogopslag per kind welke ondersteuning en inzet van personeel in uw school nodig is, wat dit kost en in welke categorie (deze geeft de zwaarte van de begeleiding aan) het kind valt. Dat is nodig, zeker nu de discussie landelijk gevoerd wordt over betere financiering van zorg in onderwijstijd voor kinderen in het speciaal onderwijs.

Objectiveerbare informatie maakt gesprek mogelijk

De Ondersteuningsmonitor geeft inzichten die u kunt gebruiken voor zowel interne beleidskeuzes als externe verantwoording. Het maakt duidelijk waar kansen liggen en opent het gesprek over bijvoorbeeld de benodigde inzet van personeel ten behoeve van de leerlingen. Ook in uw school of stichting kunnen we een Ondersteuningsmonitor op maat ontwikkelen. Een monitor waarmee u de interne organisatie in kunt richten, beleidskeuzes kunt maken en nieuwe wegen in kunt slaan.

“Lees hier het verhaal van de Mytylschool in Utrecht”

Ondersteuningsmonitor_Dashboard
Eraan toe om met onze hulp een stap verder te zetten?