Path 0 jaar 13 jaar
Ondersteuningsmonitor

Voor verhelderend inzicht
binnen het speciaal onderwijs

Met elkaar in gesprek

Inzicht: van type ondersteuning tot personeel tot kostenindicatie

De Ondersteuningsmonitor is speciaal ontwikkeld voor het speciaal onderwijs. Je ziet in één oogopslag per kind welke inzet en ondersteuning van personeel op een school nodig is. Je ziet wat het kost en in welke categorie (de zwaarte van de begeleiding) het kind valt.

Met de Ondersteuningsmonitor krijg je inzichten die je kunt gebruiken voor zowel interne beleidskeuzes als externe verantwoording. Het maakt duidelijk waar kansen liggen en opent het gesprek over bijvoorbeeld de benodigde inzet van personeel ten behoeve van de leerlingen.

Over inzicht

Deze inzichten haal je uit de Ondersteuningsmonitor

  • Op wijkniveau inzicht in de betrokken ketenpartners bij ondersteuningsvragen
  • Per locatie inzicht in het aantal kinderen met een zorgtraject
  • Per locatie inzicht in de verschillende soorten en zwaarten van ondersteuningsvragen
  • Per locatie inzicht in het aantal verleningen
  • Trendanalyse van het aantal ondersteuningsvragen over meerdere jaren
Goedemiddag,

hoe kan ik je helpen?

Janine Boekelder Adviseur & Partner
Laten we kennismaken

Contact of monitor aanvragen?

We kunnen een Ondersteuningsmonitor op maat ontwikkelen. Een monitor waarmee je de interne organisatie kunt inrichten, beleidskeuzes kunt maken en nieuwe wegen in kunt slaan.

Wil je meer weten of een monitor aanvragen? Bel of mail gerust!