Path 0 jaar 13 jaar
Ondersteuning voor gemeenten

Ons verhaal:
van 2015 tot nu

Sinds 2015

Laten we onze kennis samenvoegen

Innovatie nul13 is ontstaan dankzij de harmonisatie van Peuterspeelzalen. Dit is ons verhaal: Koen Kock, met rijke kennis van kinderopvang en Sebastiaan Baauw, vanuit data en inzicht, waren ieder individueel betrokken bij een aantal gemeenten. Ze ontmoetten elkaar regelmatig in het land, tot ze samen bij één gemeente aan tafel zaten voor advies rondom het harmonisatievraagstuk. Op dat moment dachten zij: we hebben samen zoveel kennis, laten we dit samenvoegen. Innovatie nul13 was geboren.

Janine Boekelder sloot een jaar later aan en verrijkte Innovatie nul13 met haar kennis vanuit de Kinderopvang. Sindsdien ontzorgen we met ons team meer dan honderd gemeenten en werken we samen met hen aan gelijke kansen voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Janine Boekelder

Wij doen onderzoek en vertalen dat vervolgens naar een concreet en praktisch stappenplan. Daar kun je als gemeente direct mee verder. Niet eerst een lijvig rapport lezen, maar meteen aan de slag. Waar nodig helpen we je, met kennis, monitoring of als sparringpartner. Samen komen we verder. Want wat we adviseren, voeren we ook uit.

Vanuit een groter geheel

Denken vanuit
gemeentelijk perspectief

We denken mee met de opdracht aan gemeenten van het Rijk. Als kennispartner ondersteunen we alle betrokken partijen door middel van monitoring, data-analyse en passend advies.

Wij denken vanuit gemeentelijk perspectief. Dat betekent niet dat wij voor gemeenten een verlengstuk zijn, maar wij zorgen ervoor dat de gemeente voldoende inzicht en kennis krijgt van hun ketenpartners (onderwijs, kinderopvang, JGZ en jeugdzorg). We helpen de vertaalslag naar inzicht te maken: dit is jullie Rijks-opdracht, en dit staat je te doen. Innovatie nul13 helpt gemeenten een stap verder bij:

  • Visievorming en beleidsadvies binnen het sociale domein, zoals een effectief onderwijskansenbeleid, de integratie van kinderopvang en basisonderwijs, verdergaande harmonisatie van peuteropvang en samenwerking tussen zorg, kinderopvang en (speciaal) onderwijs.
  • Data-analyse, kostprijsberekeningen en duiding, zoals kostprijsberekeningen van het kwaliteitskader voor- en vroegschoolse educatie en financiële-, en marktanalyses binnen diverse domeinen (zorg, opvang, onderwijs, maatschappelijk werk).
Goedemiddag,

hoe kan ik je helpen?

Koen Kock Adviseur & Partner
Laten we kennismaken

Is het tijd om een stap verder te zetten?

We helpen je graag. Heb je een gerichte vraag, behoefte aan advies of een oriënterend gesprek? Bel of mail gerust!