Path 0 jaar 13 jaar
VVE-Resultatenmonitor

In een oogopslag inzicht
in de VVE-resultaten

Onderdeel van OAB

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse educatie is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en heeft als doel om geïndiceerde peuters en kleuters met een mogelijke (taal)achterstand, beter voor te bereiden op de basisschool zodat ze zonder achterstand naar groep 3 kunnen.

Elke gemeente moet met het onderwijs in de kinderopvang resultaatafspraken maken. Maar hoe kun je deze resultaten op een heldere en volledige manier monitoren?

Over de monitor

Wat is de VVE-Resultatenmonitor?

Inzicht en monitoren kan eenvoudig met de VVE-Resultatenmonitor van Innovatie nul13. Zo heb je in één oogopslag alle resultaten in beeld per leeftijdsgroep, locatie of (postcode)gebied. In combinatie met de Peutermonitor krijg je nog meer inzicht.

De VVE-Resultatenmonitor is een gebruiksvriendelijke tool waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende kindvolgsystemen. Daarbij zijn de gegevens die worden verwerkt niet meer te herleiden naar persoonsgegevens, waarmee het systeem volledig AVG proof is.

Geen grote projectplannen of eindeloze rapporten, maar concrete en praktische inzichten!

Grip en sturing

Wat meten we?

Doordat de VVE-Resultatenmonitor uit een rijke database bestaat, zijn wij in staat om informatieve en innovatieve inzichten te halen uit de dwarsverbanden tussen de verschillende data in de monitor. In hoeverre correleert het aantal afgenomen uur VVE bijvoorbeeld met de resultaten op de vier ontwikkelingsdomeinen? Heeft de keuze van een VVE-programma effect op die resultaten? En dat alles op verschillende vergelijkingsniveaus, zoals wijken en organisaties.

De VVE-Resultatenmonitor zorgt dus voor grip en sturing op de VVE-resultaten én het effect daarvan op de ontwikkeling van het kind in de doorgaande lijn van KDV naar primair onderwijs. We visualiseren en verduidelijken door middel van dashboards en rapportages.

  • VVE-resultaten op basis van 16 verschillende indicatoren op de ontwikkelingsgebieden Taal, Rekenen, Sociaal-Emotionele ontwikkeling en Motorische ontwikkeling inclusief de doorgaande lijn naar het onderwijs.
  • VVE-resultaten voortkomend uit de Inspectie van het Ministerie van Onderwijs, zoals ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn en samenwerking ketenpartners.
Innovatie nul13

Strategische partner

Met de VVE-Resultatenmonitor heb je alle data uit jouw gemeente compleet. Maar hoe zet je deze managementinformatie om in beleid? Waar stuur je bij? Welke interventies pleeg je? Wij zijn strategisch partner als het gaat om de interpretatie van de data en we bespreken ieder kwartaal de inzichten uit de verschillende dashboards. Zo weet je zeker dat je de VVE-Resultatenmonitor goed benut. Daarnaast ontvang je jaarlijks een jaardossier waarin alle resultaten, bijzonderheden en aandachtspunten in één document zijn verzameld.

Alle data in één omgeving

Geen appels met peren vergelijken

Om kindresultaten uit verschillende VVE-programma’s en kindvolgsystemen vanuit een overstijgende en eenduidige blik te meten, is complex. Het ‘gevaar’ is namelijk dat het ene VVE-programma of kindvolgsysteem net wat anders meet en rapporteert dan het andere en dat je ‘appels met peren’ vergelijkt.

Onze VVE-Resultatenmonitor lost dit op, doordat het in staat is de verschillende output van de programma’s en systemen geautomatiseerd om te zetten in uniforme scores als verantwoording voor de gemaakte resultaatafspraken.

Voordelen op een rij

Meerwaarde van de VVE-Resultatenmonitor

De monitor geeft niet alleen inzicht in cijfers, maar brengt vooral ook trends en het effect van interventies in beeld. Zo meet je dus of de interventies ook het beoogde effect hebben op de kindontwikkeling. Je weet op basis van een betrouwbare data-analyse wat wel en niet (of minder goed) werkt op gebied van voor- en vroegschoolse educatie. Dé manier dus om ook je toekomstige beleid op te baseren. Doordat je met deze tool verschillende indicatoren tegen elkaar kunt afzetten, kun je voor jouw specifieke gemeente verbanden leggen.

De kindresultaten die we in de VVE-resultatenmonitor verwerken, zijn niet meer te herleiden naar persoonsgegevens. Enkel de geboortedatum van het kind wordt gebruikt, waarmee het systeem volledig AVG proof is.

Goedemiddag,

hoe kan ik je helpen?

Janine Boekelder Adviseur & Partner
Laten we kennismaken

Kostenindicatie of meer weten?

De kosten van de VVE-Resultatenmonitor zijn afhankelijk van de grootte van de gemeente en het aantal partijen dat ermee gaat werken. We maken graag een kostenindicatie op maat voor jouw gemeente. Neem gerust contact op, we helpen je graag!