Path 0 jaar 13 jaar
Samenwerking tussen KOV en onderwijs

De gemeente heeft
een verbindende en
stimulerende rol

Regie pakken

Gemeente, neem
een actieve rol in

Samenwerking tussen kinderopvangpartijen en het onderwijs is voor een ieder vanzelfsprekend. Zo’n constructieve samenwerking heeft als doel dat kinderen van 0-13 jaar in een doorgaande lijn, zonder onderbrekingen, zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Maar de samenwerking komt niet altijd vanzelf tot stand. Als gemeente heb je een actieve rol in het stimuleren van die samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan het maken van afspraken over de overdracht van kindgegevens wanneer een peuter naar groep 1 gaat, maar ook het toeleiden van de peuter naar een voorschoolse voorziening. Zo is samenwerken in het belang van het kind, de professionals én de gemeente.

Partijen verbinden

Het samen doen

Een intensieve samenwerking vormgeven bestaat uit drie belangrijke zaken:

  • Vroegtijdig elkaars expertise benutten
  • Zorgstructuur rond het jonge kind op elkaar afstemmen
  • Gezamenlijke deskundigheidsbevordering faciliteren
Samen verder

Innovatie nul13
denkt graag mee

Gemeenten hebben een belangrijke verbindende en stimulerende rol als het gaat om kindvoorzieningen. Ze zijn de schakel tussen verschillende partijen en belangen en hebben een opdracht als regisseur van het sociaal domein. Vanuit hun verantwoordelijkheid voor jeugdhulp, welzijn en onderwijsachterstandenbeleid zijn zij de aangewezen partij om in te zetten op preventie.

Er zijn volop mogelijkheden om de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang te faciliteren. Denk aan de resultaatafspraken in de LEA, met subsidies voor bijvoorbeeld de inzet van pedagogische professionals uit de kinderopvang in de groepen 1 en 2. Of door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten. Innovatie nul13 denkt vanuit ervaring graag met je mee over de mogelijkheden.

Goedemiddag,

hoe kan ik je helpen?

Janine Boekelder Adviseur & Partner
Laten we kennismaken

Is het tijd om een stap verder te zetten?

We helpen je graag. Heb je een gerichte vraag, behoefte aan advies of een oriënterend gesprek over het begeleiden van een constructieve samenwerking tussen partijen of een ander onderwerp? Bel of mail gerust!