Monitoring

Monitoring van beleid

Of u beleidsambtenaar jeugd of onderwijs bent, manager sociaal domein of bestuurder van bijvoorbeeld een stichting binnen het (speciaal) onderwijs of de kinderopvang; beleid ontwikkelen, monitoren en evalueren is cruciaal in uw rol. En dat betekent kritisch blijven kijken naar: doen we de juiste dingen en wat we doen, doen we dat goed? Antwoorden zijn nodig. Om te kunnen verantwoorden, bijsturen of daar waar nodig in te grijpen. Een belangrijk onderdeel van onze opdrachten is daarom Monitoring. We brengen helder in beeld ‘wat we doen’. Dit doen we met beschikbare data van de opdrachtgever, de organisaties die betrokken zijn bij het betreffende vraagstuk én openbare data van bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo creëren we heldere dashboards en overzichtelijke data. Kijk bijvoorbeeld eens naar het dashboard CBS-indicatoren. We bespreken vervolgens wat deze objectieve en feitelijke data betekent, in de praktijk of voor het beleid.

Zo hebben we in de afgelopen periode verschillende monitors gemaakt: de Peutermonitor, de Zorgmonitor, de Vervoersmonitor, de Ondersteuningsmonitor en het overzicht kinderopvang- en onderwijslocaties.

Ook voor úw vraag kunnen we een monitor op maat ontwikkelen. Een monitor die inzicht en sturingsinformatie geeft. Waarmee u uw beleid kunt volgen, verantwoorden en aanscherpen.

“Inzicht en sturing door monitoring”

Eraan toe om met onze hulp een stap verder te zetten?