Monitoring

Doen we de goede dingen? En doen we de dingen goed? Het zijn de vragen die er toe doen. Om die vragen te beantwoorden is het goed om daar een helder beeld bij te hebben. Een beeld dat inzicht geeft en aanzet tot een nog beter gesprek. Daarom brengen we in onze opdrachten met grote regelmaat in beeld ‘hoe het gaat’ en bespreken we wat dat beeld betekent voor de praktijk of voor het beleid. Dat doen we op basis van de beschikbare data bij de opdrachtgever, de organisaties die betrokken zijn bij het betreffende vraagstuk én openbare data van bijvoorbeeld het CBS

We hebben in de afgelopen periode verschillende monitors gemaakt: de Peutermonitor, de Zorgmonitor, de Vervoersmonitor en de Ondersteuningsmonitor.

En ook voor úw vraag kunnen we een monitor ontwikkelen. Een monitor die inzicht en sturingsinformatie geeft. Waarmee u uw beleid kunt volgen en aanscherpen.

“Inzicht en sturing door monitoring”