Path 0 jaar 13 jaar
Vervoersmonitor

Breng het leerlingenvervoer
in jouw gemeente in kaart

Monitoring

Samen in gesprek voor verbetering 

De Vervoersmonitor brengt vervoersbewegingen (en veranderingen) in kaart en beantwoordt vragen als: in hoeverre lukt het om thuisnabij onderwijs te realiseren? Zijn er situaties waarin dit beter kan? Gaan er veel meer kinderen van gemeente A naar gemeente B dan andersom en kunnen er onderling afspraken worden gemaakt over bekostiging? Dankzij het inzicht kun je met elkaar in gesprek om de juiste, gerichte keuzes te maken.

vervoersmonitor
Inzicht

Zo is de monitor ontstaan

De Vervoersmonitor is ontwikkeld op verzoek van vijf gemeenten uit De Betuwe. Net zoals alle andere gemeenten organiseren zij het leerlingenvervoer voor kinderen die niet zelfstandig naar hun school kunnen reizen. Het gaat dan meestal om kinderen die door een beperking niet zelfstandig naar school kunnen gaan, of die door hun geloofsovertuiging te ver van hun school naar keuze af wonen.

USP's vervoersmonitor

Welke inzichten brengt de monitor?

  • Zowel regionaal (meerdere gemeenten) als voor je eigen gemeente inzicht in de vervoersbewegingen
  • Inzicht in de vervoersbeweging naar verschillende typen onderwijs (SBO/SO/VSO/VO)
  • Inzicht in de aantallen leerlingen en redenen van vervoer, waaronder religie of levensbeschouwing of handicap
  • Trendanalyse van het verloop van leerlingen over meerdere jaren

Onderlinge duidelijkheid over leerlingenvervoer in een overzichtelijke monitor.

Goedemiddag,

hoe kan ik je helpen?

Sebastiaan Baauw Adviseur & Partner
Laten we kennismaken

Contact of meer informatie?

In elke gemeente kunnen we een vervoersmonitor op maat ontwikkelen. Een monitor die inzicht en sturingsinformatie geeft. Waarmee je het gesprek kunt aangaan en uw beleid kunt volgen, verantwoorden en aanscherpen.

Wil je meer weten? We vertellen het je graag. Bel of mail gerust!