OAB-Masterclass

OAB-Masterclass.

Het speelveld van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is complex. Er zijn veel verschillende partijen die betrokken zijn. Er zijn verplichtingen op het gebied van wet- en regelgeving en dan zijn er nog de resultaatafspraken waaraan moet worden voldaan.

 

Maar OAB is vooral een dankbaar thema om regievoerder over te zijn. U kunt het verschil maken voor kinderen met een onderwijsachterstand in uw gemeente. Welke mogelijkheden zijn er en hoe geef je dat vorm? Hoe ziet het speelveld eruit, welke belangen spelen er, hoe monitor je de resultaten en hoe stuur je daarop?

Innovatie nul13 ontwikkelde voor beleidsadviseurs een online 2-daagse masterclass verdeeld over twee sessies van twee uur. We zoomen in op uw specifieke gemeente en zorgen dat u weer helemaal op de hoogte bent van alle ontwikkelingen op het gebied van OAB.

Innovatienul13_OAB-Masterclass

Wat leer je?

We combineren de landelijke richtlijnen met de kengetallen uit uw gemeente. Zo blijft het geen algemeen verhaal, maar gaat het over uw specifieke situatie/regio.

 • Algemene info beleidsperiode 2019-2023
 • Cijfers en kaarten van uw gemeente mede o.b.v. indicatoren OAB
 • Wetgeving kinderopvang algemeen
 • Wet Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
 • Wetgeving voor- en vroegschoolse educatie
 • Toezicht
 • Kosten kinderopvang
 • Inhoudelijke onderdelen van VVE
 • Resultaatafspraken
 • Bereik en non-bereik
 • Verantwoording OAB-middelen
 • HBO-inzet per 2022
 • Preventie en vroegsignalering

 

Wie geeft de OAB-Masterclass?

De masterclass wordt gegeven door adviseurs Janine Boekelder en Freya Gerbrandy. Zij zijn al jarenlang betrokken bij alle ontwikkelingen in de kinderopvang en gemeenten in het algemeen en het onderwijsachterstandenbeleid en de voor- en vroegschoolse educatie in het bijzonder.

Innovatie_nul13_Janine_Boekelder2
Innovatie_nul13_Freya_Gerbrandy2

We zoomen in op uw specifieke gemeente en zorgen dat u weer helemaal op de hoogte bent van alle ontwikkelingen op het gebied van OAB.

Vanwege corona, organiseren we de 2 masterclass-sessies online.

Kosten voor deze OAB-Masterclass bedragen: € 750,00 exclusief BTW.
Neem voor meer informatie hieronder contact met ons op.

Eraan toe om met onze hulp een stap verder te zetten?