Path 0 jaar 13 jaar
OAB-Masterclass

Masterclass op maat
met lokale context

Antwoord op je vragen

Maak het verschil voor kinderen
met een onderwijsachterstand

Het speelveld van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is complex. En tegelijkertijd is het een heel belangrijk en dankbaar thema om regievoerder over te zijn. Innovatie nul13 ontwikkelde de OAB-Masterclass speciaal voor beleidsmedewerkers en -adviseurs. Of je nu nieuw bent op het dossier of je kennis over OAB wilt updaten, dat maakt niet uit.

  • Waar ben ik verantwoordelijk voor?
  • Wat is de wettelijk basis van OAB en VVE?
  • Waar word je als gemeente op geïnspecteerd?
  • Wat is mijn kapstok?
  • Welke belangen spelen er en hoe ga ik daarmee om?
Kennis

Speelveld begrijpen

In het OAB zijn veel verschillende partijen betrokken, veel belangen worden behartigd. Er zijn verplichtingen op het gebied van wet- en regelgeving en er zijn resultaatafspraken waaraan je als gemeente moet voldoen. Om zo goed mogelijk invulling te geven aan het beleid, is kennis van het speelveld van belang.

Online leren

2-daagse masterclass

De OAB-Masterclass is op maat. De online 2-daagse masterclass is verdeeld over twee sessies van twee uur. We zoomen in op jouw gemeente, we gaan in op de lokale context. Na afloop van de masterclass ben je helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van OAB en weet je wat de speerpunten in jouw gemeente zijn.

Leren op maat

Wat ga je leren?

We combineren landelijke richtlijnen met kengetallen uit jouw gemeente. Geen algemeen verhaal, maar inzoomen op een specifieke situatie en regio.

De masterclass wordt gegeven door een van onze adviseurs: Janine Boekelder of Freya Gerbrandy. Zij zijn al jarenlang betrokken bij alle ontwikkelingen in de kinderopvang en gemeenten in het algemeen en het onderwijsachterstandenbeleid en de voor- en vroegschoolse educatie in het bijzonder.

Adviseur Freya Gerbrandy
Inschrijven of contact opnemen

Schrijf je in voor de OAB-Masterclass