Path 0 jaar 13 jaar
Gelijke kansen

Gelijke kansen en onderwijsachterstandenbeleid
hebben prioriteit

Regeerakkoord 2021 - 2025

Een duidelijke boodschap

Het Regeerakkoord zoals het eind 2021 is gepubliceerd, geeft een duidelijke boodschap:

We vergroten de kansengelijkheid door te investeren in kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie en de rijke schooldag.

We voorkomen leerachterstanden bij de start door het stimuleren van de deelname van kinderen met een taalachterstand aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE), het versterken van de kwaliteit, en de relatie tussen opvang en onderwijs te versterken.

Kansengelijkheid stimuleren

Rol en kansen voor gemeenten

Het kabinet zet extra in om de kansengelijkheid te stimuleren. De bestaande structuren die hiervoor zijn ingericht, worden versterkt. Kansenongelijkheid heeft niet één duidelijke oorzaak, maar heeft meerdere problemen in zich. Er zijn verschillende aangrijpingspunten in het beleid om kansenongelijkheid te verminderen. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. Zij hebben een belangrijke functie in het verbinden van de leefwerelden school, thuis en omgeving.

Het gaat om de toekomst van kinderen en jongeren zelf, maar ook om de toekomst van de samenleving. En die start bij gemeenten.

  • Vergroten van kansengelijkheid betekent per definitie extra aandacht voor toeleiding van kinderen naar voor- en vroegschoolse educatie.
  • Kansengelijkheid is bij uitstek een thema om gemeentelijk én met medewerking van alle betrokken ketenpartners aan te werken.
Goedemiddag,

hoe kan ik je helpen?

Janine Boekelder Adviseur & Partner
Laten we kennismaken

Is het tijd om een stap verder te zetten?

We helpen je graag. Heb je een gerichte vraag, behoefte aan advies of een oriënterend gesprek over het vergroten van kansengelijkheid of een ander onderwerp? Bel of mail gerust!