Path 0 jaar 13 jaar
Onze aanpak

Regie, kennis en tijd als basis
voor een maatwerk aanpak

Maatwerk met hoofdletter M

Gericht op lokale context

Wij doen niet aan kant-en-klare blauwdrukken. Geen gemeente, organisatie of vraagstuk is namelijk hetzelfde. Daarom is bij Innovatie nul13 maatwerk leveren altijd standaard. Voor minder doen we het niet.

Elke gemeente heeft dezelfde opdracht.  We ontzorgen met onze kennis, in tijd of door de inzet van data. Altijd gericht op het creëeren van de beste kans voor kinderen en hun gezinnen. Hoe we het uitvoeren, heeft alles te maken met lokale context. Het is altijd Maatwerk. Maatwerk met een hoofdletter.

Stappenplan

Overzichtelijk en realistisch

Maatwerk betekent gericht op wat nodig is in elke specifieke situatie. We bijten ons graag vast in de meest complexe vraagstukken. We verbinden gemeenten met kinderopvang, onderwijs, JGZ en jeugdzorg. Dit betekent niet dat we zonder plan van aanpak werken. Integendeel:

Afhankelijk van het vraagstuk en de betrokken partijen, markeren we een startpunt – en maken we een overzichtelijk en realistisch stappenplan. We werken data-gedreven: vanuit dashboarding inzicht verkrijgen en dat gebruiken als basis voor beleid. Beleid dat past.

Janine Boekelder

Elke gemeente heeft dezelfde opdracht. Hoe ze het uitvoeren, heeft alles te maken met lokale context. Het is altijd Maatwerk.

Doelgericht en praktisch

Van onderzoek naar stappenplan

Gemeenten krijgen geld vanuit dezelfde indicatoren. Maar hoeveel geld je krijgt en wat precies je uitdaging is, dat is niet altijd duidelijk. Daar helpen wij bij. Innovatie nul13 is een bureau dat een concreet advies oplevert waar je als gemeente direct mee aan de slag kan. We achterhalen de vraag achter de vraag. Dat maakt het verschil in onze aanpak en de manier van adviseren.

We werken pragmatisch. Van ons krijg je geen onderzoeksrapport opgeleverd (natuurlijk doen we wel onderzoek), maar een doelgericht en praktisch stappenplan. En we helpen bij het daadwerkelijk uitvoeren van de stappen.

 

Advies op maat

Wij zijn van betekenis

Onze aanpak is altijd maatwerk en praktisch ingericht. We denken mee vanuit alle betrokken partijen. Dat maakt ons advies helder en compleet. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Effectief beleid voor het sociale domein
  • Complexe (subsidie)vraagstukken
  • Specifieke projecten voor veranderende organisaties
Verfrissend maatwerk

In grote lijnen werken we zo

We helpen opvang, zorg, onderwijs én gemeenten om tot concrete uitvoeringsplannen te komen. We geven bovendien input (facts & figures) voor raadsstukken, directiebesluiten en beleidsbepaling.

Als het nodig is nemen we een deel van de uitvoering voor onze rekening. Vanaf de zijlijn of middenin de verandering. Organisatorisch en financieel, maar ook de communicatie naar bijvoorbeeld ouders. Kortom, wij blijven betrokken. Als adviseur en als sparringpartner.

  • Tussen partijen staan: We willen de lijntjes zien, verbanden doorgronden en alles ongefilterd op een rij zetten. Objectief. We behartigen de belangen van alle ketenpartners.
  • Afpellen: We onderzoeken waar het werkelijk om gaat. Wat zijn feiten en hoe ziet de bedrijfsvoering bij alle betrokken partijen eruit? Dat brengen we in kaart.
  • Scenario’s voorstellen: We kijken alle kanten op. We nemen wensen, mogelijkheden én pijnpunten mee. Zo laten we zien welk effect of welke consequentie een keuze heeft.
Onze drie pijlers

Dáárom Innovatie nul13

Kennis

Complexe materie. Meerdere partijen. Wet- en regelgeving. Wij zijn de specialistische kennispartner van gemeenten. Onze adviseurs ondersteunen bij diverse vraagstukken binnen het sociaal domein.

Tijd

Zeer specifieke materie binnen het sociaal domein onder de knie krijgen kost tijd. Zeker als je net die stap extra wilt zetten. Met onze middelen, aanpak en kennis zorgen we ervoor dat je als gemeente de tijd goed benut.

Data

Data-analyse is een belangrijk middel om tot een hoger doel te komen. We helpen gemeenten en hun partners met dashboarding en data-interpretatie. Inzichten vertalen we naar passend advies binnen een lokale context.

Veilige dataverwerking

Data als basis voor beleid

Wij geloven dat data leidt tot inzicht. Tot objectieve beslissingen, die niet gaan om ‘gevoel’, maar om een gefundeerd uitgangspunt. Een basis voor het maken, bijstellen of verantwoorden van beleid, met als doel de beste kans voor kinderen creëren. Innovatie nul13 is gespecialiseerd in het doen van onderzoek en het gebruik van data, een belangrijk onderdeel van onze adviesopdrachten. We gebruiken daarvoor data van gemeenten en ketenpartners (die onze monitors gebruiken) en openbare data.

Data moet veilig verwerkt worden. Daarom maken wij gebruik van een streng beveiligde ICT-omgeving. Deze omgeving voldoet aan de gemeentelijke ICT-eisen (BIO) en is ISO 27001 gecertificeerd. Innovatie nul13 (en daarmee onder andere de Peutermonitor) is aangesloten bij het GIBIT leveranciersoverleg van VNG Realisatie.

Goedemiddag,

hoe kan ik je helpen?

Koen Kock Adviseur & Partner
Laten we kennismaken

Is het tijd om een stap verder te zetten?

Of wil je meer weten over onze aanpak en wat we voor jouw gemeente kunnen betekenen? We helpen je graag. Heb je een gerichte vraag, behoefte aan advies of een oriënterend gesprek? Bel of mail gerust!