Onze aanpak

Onze aanpak

Wij doen niet aan kant-en-klare blauwdrukken. Geen organisatie of vraagstuk is namelijk hetzelfde. Daarom is bij Innovatie nul13 maatwerk leveren altijd standaard. Voor minder doen we het niet. En als het een wel héél bijzondere organisatie of situatie betreft? Dan bieden we Maatwerk met een hoofdletter, want we bijten ons graag vast in de meest complexe vraagstukken. Voor opvang, onderwijs, zorg én gemeenten. Dit betekent natuurlijk niet dat we zonder plan van aanpak werken. Integendeel:

Afhankelijk van het vraagstuk en de betrokken partijen, markeren we een startpunt – en maken we een overzichtelijk en reëel stappenplan.


En niet onbelangrijk: we letten erop dat de stappen daadwerkelijk uitgevoerd worden. Effectief beleid voor het sociale domein, complexe (subsidie)vraagstukken of specifieke projecten voor veranderende organisaties: onze aanpak is altijd maatwerk en gericht op daadkracht.

In grote lijnen doen we dat zo:

  1. Tussen partijen staan. Of het er nu twee of tig zijn: we willen de lijntjes zien, verbanden doorgronden en alle verschillende belangen op een rij zetten. Ongefilterd.
  2. Afpellen. Waar gaat het nu werkelijk om? Wat zijn de feiten en hoe ziet de huidige bedrijfsvoering bij alle betrokken partijen eruit? Met kostprijsberekeningen, marktanalyse en haalbaarheidsonderzoek brengen we alle bedrijfsmatige aspecten en gemeentelijke vraagstukken glashelder in kaart.
  3. Scenario’s voorstellen. We kijken naar consequenties van keuzes, gebaseerd op wensen, mogelijkheden én pijnpunten. En we schetsen duidelijke kaders: wat is er nodig voor een nieuwe samenwerking en de organisatie die daaruit voortvloeit?
  4. Keuzes maken. We helpen opvang, zorg, onderwijs en gemeenten om tot concrete uitvoeringsplannen te komen. We ondersteunen bovendien met input (facts & figures) voor raadsstukken, directiebesluiten en beleidsbepaling.
  5. Uitvoeren. Aan alles wordt gedacht. Vanaf de zijlijn of middenin de verandering. Organisatorisch en financieel, maar ook de communicatie naar bijvoorbeeld ouders. En is het besluit genomen? Dan volgt Innovatie nul13 het proces op de voet en springen we bij wanneer nodig.

 

Innovatie begint met goede ideeën en een duidelijk doel.

Onze bevlogen experts weten er alles van.
Over ons >>

“Innovatie begint met goede ideeën en een duidelijk doel.”

Meer weten over welke kansen wij als friskijkers zien?