Path 0 jaar 13 jaar
Peutermonitor

Voor een heldere kijk op
onderwijsachterstandenbeleid

Voordelen

Zicht op bereik en non-bereik

Veel gemeenten in Nederland plukken al de vruchten van de inzet van de Peutermonitor. Gemeenten, kinderopvangaanbieders en de GGD/JGZ krijgen met de Peutermonitor zicht op het bereik en non-bereik van peuters in de voorschoolse opvang. Dankzij de Peutermonitor zie je in een vroeg stadium of de subsidie die als voorschot is toegekend ook toereikend is. Ook krijg je zicht op de exacte verdeling in subsidie voor de reguliere peuter en de geïndiceerde peuter.

peutermonitor dashboard
Gemeentelijke verplichting

Passend voorschools aanbod

Wettelijk ben je als gemeente verplicht om te voorzien in een kwalitatief en goed dekkend voorschools aanbod voor (geïndiceerde) peuters, om segregatie te voorkomen, integratie te bevorderen en onderwijsachterstanden te bestrijden. Om dat goed te doen, is inzicht nodig. Inzicht in het aantal peuters in de gemeente, in welke wijken zij wonen en of VVE-geïndiceerde peuters gebruikmaken van één van de beschikbare voorschoolse voorzieningen. En zo ja, voor hoeveel uur.

peutermonitor dashboard
Gelden en subsidies

Inzicht in financiën

Als gemeente wil je zeker weten hoe de uiteindelijke afrekening verloopt van onder andere onderwijsachterstandsgelden voor VVE, Asscher-middelen voor eenverdieners en gemeentelijke middelen. Doordat peuteropvang vaak niet meer valt onder een instellingssubsidie, is de financiering van peuteropvang complex geworden. Dat komt door een aantal factoren: subsidie die per kind gegeven wordt (kindgebonden financiering), kinderen die in verschillende categorieën vallen, wel of geen geïndiceerde peuter en het eventuele recht van ouders op kinderopvangtoeslag. Kortom, met de Peutermonitor krijg je financieel inzicht in de subsidieafroep.

Informatie samenvoegen

De Peutermonitor helpt

Peuteropvang, kinderdagverblijven, de GGD en de gemeente leveren informatie aan in de Peutermonitor. In een datakluis worden alle ingevoerde gegevens over de peuters in jouw gemeente gecontroleerd, met elkaar vergeleken en in anonieme data omgezet. Vervolgens wordt deze data voor geregistreerde gebruikers beschikbaar gemaakt in overzichtelijke dashboards. Deze informatie over het peuteraanbod, het peuterbereik én de financiën is dus in één oogopslag en op elk gewenst moment beschikbaar.

Hoger bereik realiseren

Peuters met VVE-indicatie

Met de Peutermonitor is het ook mogelijk om informatie van peuters die een VVE-indicatie hebben, maar (nog) geen plek hebben in de kinderopvang, weer terug te leveren aan de GGD/JGZ. Op deze manier kan er door de medewerkers van de GGD/JGZ heel gericht actie ondernomen worden om zodoende het bereik van de geïndiceerde peuters zo hoog mogelijk te krijgen. Vanzelfsprekend is deze teruglevering van gegevens net zo veilig en juridisch onderbouwd als alle overige onderdelen van de Peutermonitor en alleen bedoeld voor de GGD/JGZ.

Meer informatie

Ontdek de Peutermonitor

Van gemeenten, GGD/JGZ/CJG en kinderopvang krijgen we reacties als: “Nu is er altijd inzicht op het non-bereik” en “We kunnen nu passende interventies organiseren op OAB en zorg.”

Ben je nieuwsgierig geworden naar de Peutermonitor? Dat begrijpen we. Bekijk de animatie of download onze leaflet. Daarin staat alles nog eens uitgebreid toegelicht. Of neem contact op met een van onze collega’s. We vertellen je graag meer!

Goedemiddag,

hoe kan ik je helpen?

Koen Kock Adviseur & Partner
Laten we kennismaken

Is het tijd om een stap verder te zetten?

We helpen je graag. Heb je een gerichte vraag, behoefte aan advies of een oriënterend gesprek? Bel of mail gerust!