Peutermonitor

Schrijf u nu in voor de gratis webinar met uitleg over de Peutermonitor

Peutermonitor

Verschillende gemeenten plukken nu al de vruchten van de inzet van de Peutermonitor. Zowel gemeenten als kinderopvangaanbieders hebben zicht gekregen op het bereik en non-bereik van de voorschoolse opvang, zien in een vroeg stadium of de subsidie die als voorschot is toegekend ook toereikend is en kennen de exacte verdeling in subsidie voor de reguliere peuter en de geïndiceerde peuter.

Wettelijk zijn gemeenten verplicht om te voorzien in een kwalitatief en goed dekkend voorschools aanbod voor (doelgroep)peuters, om segregatie te voorkomen, integratie te bevorderen en onderwijsachterstanden te bestrijden. Om de aanpak van uw beleid in goede banen te leiden, is inzicht nodig. Inzicht in het aantal peuters in uw gemeente. En in welke wijken deze kinderen wonen. Daarnaast wilt u meten welke van deze peuters gebruikmaken van één van de beschikbare voorschoolse voorzieningen. En als zij gebruikmaken, hoeveel uren komen zij dan?

 

Natuurlijk wilt u ook zeker weten hoe de uiteindelijke afrekening verloopt van onder andere onderwijsachterstandsgelden voor VVE, Asscher-middelen voor eenverdieners en gemeentelijke middelen. Doordat peuteropvang niet meer kan vallen onder een instellingssubsidie, maar een subsidie per kind noodzakelijk is (kindgebonden financiering) en kinderen in verschillende categorieën kunnen vallen – hebben de ouders recht op kinderopvangtoeslag of niet, is de peuter geïndiceerd of niet – is de financiering van peuteropvang complex geworden.

 

De Peutermonitor helpt u hierbij. Niet alleen geeft de Peutermonitor helderheid in bereik, in hoeverre segregatie wordt voorkomen e.d. Daarnaast krijgt u financieel inzicht in uw subsidieafroep waarmee u niet alleen uw subsidiebeleid kunt toetsen en waar nodig kunt bijstellen, maar waarmee ook de verantwoording over de inzet van de middelen van het Rijk eenvoudig wordt.

 

De Peutermonitor brengt alle informatie, die door de peuteropvang en kinderdagverblijven, de GGD en uw gemeente wordt geleverd, bijeen in een beveiligde datakluis. Daar worden alle ingevoerde gegevens over de peuters in uw gemeente gecontroleerd, met elkaar vergeleken en in anonieme data omgezet. Vervolgens wordt deze data voor geregistreerde gebruikers beschikbaar gemaakt in overzichtelijke dashboards. Deze informatie over het peuteraanbod, het peuterbereik én de financiën is dus in één oogopslag beschikbaar. Zo biedt de Peutermonitor op elk gewenst moment een heldere kijk op uw onderwijsachterstandenbeleid.

 

Nieuwe mogelijkheden in de Peutermonitor voor GGD/JGZ

Inmiddels is het ook mogelijk om informatie van peuters die een VVE-indicatie hebben, maar (nog) geen plek hebben in de kinderopvang, weer terug te leveren aan de GGD/JGZ. Op deze manier kan er door de medewerkers van de GGD/JGZ heel gericht actie ondernomen worden om zodoende het bereik van de doelgroep zo hoog mogelijk te krijgen. Vanzelfsprekend is deze teruglevering van gegevens net zo veilig en juridisch onderbouwd als alle overige onderdelen van de Peutermonitor en alleen bedoeld voor de GGD/JGZ.

Nieuwsgierig naar de Peutermonitor? Bekijk dan hier de animatie!

“Peuterbereik en financiën in kaart dankzij twee slimme modules.”