Peutermonitor

Nieuwsgierig naar de Peutermonitor? Bekijk dan hier de animatie!

Wettelijk zijn gemeenten verplicht om te voorzien in een kwalitatief en goed dekkend voorschools aanbod voor doelgroeppeuters, om segregatie te voorkomen, om integratie te bevorderen en onderwijsachterstanden te bestrijden. Om de aanpak van uw beleid in goede banen te leiden, is inzicht nodig. Inzicht in aantal peuters in uw gemeente. En in welke wijken deze kinderen wonen. Daarnaast wilt u meten welke van deze peuters gebruikmaken van één van de beschikbare voorschoolse voorzieningen.

Natuurlijk wilt u ook zeker weten hoe de uiteindelijke afrekening verloopt van onder andere onderwijsachterstandsgelden voor VVE, Asscher middelen voor eenverdieners en gemeentelijke middelen. Doordat peuteropvang niet meer kan vallen onder een instellingssubsidie, maar een subsidie per kind noodzakelijk is (kindgebonden financiering) en kinderen in verschillende categorieën kunnen vallen – wel en niet-KOT-ouder, wel of niet geïndiceerd etc – is de financiering van peuteropvang complex geworden.

De Peutermonitor helpt u hierbij. Niet alleen geeft de Peutermonitor helderheid in bereik, in hoeverre segregatie wordt voorkomen e.d. U krijgt daarnaast financieel inzicht in uw subsidieafroep waarmee u niet alleen uw subsidiebeleid kunt toetsen en waar nodig kunt bijstellen maar waarmee ook de verantwoording over de inzet van de middelen van het Rijk eenvoudig wordt.

De Peutermonitor brengt alle informatie, die door de peuteropvang en kinderdagverblijven, de GGD en uw gemeente wordt vastgelegd, bijeen in een beveiligde datakluis. Daar worden alle ingevoerde gegevens over de peuters in uw gemeente gecontroleerd, met elkaar vergeleken en in anonieme data omgezet. Vervolgens wordt deze data voor geregistreerde gebruikers beschikbaar gemaakt in een overzichtelijk dashboard. Deze informatie over het peuteraanbod, het peuterbereik én de financiën is dus in één oogopslag beschikbaar. Zo biedt de Peutermonitor op elk gewenst moment een heldere kijk op uw onderwijsachterstandenbeleid.

“Peuterbereik en financiën in kaart dankzij twee slimme modules.”