Path 0 jaar 13 jaar
Case

Gemeente Delft: “Innovatie nul13 loopt voorop in kennis, dat is voor ons interessant”

We spraken Astrid Lensink, beleidsadviseur OAB en VVE, en Josée Spaas, senior beleidsmedewerker Onderwijs, over hun rol binnen gemeente Delft en de adviesrol van Innovatie nul13. De beide beleidsvrouwen blikken terug op het verkregen advies, het implementatieproces van de Peutermonitor en kijken vooruit.

Dit jaar, 2023, wordt de Peutermonitor in gemeente Delft ingericht. Astrid: “We hebben goede verhalen gehoord van andere gemeenten over de Peutermonitor.” Gemeente Delft nam vervolgens contact op met Innovatie nul13 over de aanschaf van de Peutermonitor. “We gaan de Peutermonitor gebruiken voor de data die we eruit kunnen halen,” vertelt Astrid. “Nu maken we een factsheet met alle gegevens die we bij partijen binnen de gemeente ophalen. Dit is een tijdrovend proces. Met de implementatie van de Peutermonitor besparen we tijd.”

Gevalideerde gegevens inzien
Astrid benadrukt het belang van het valideren van gegevens. “Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor een kwalitatief goed voorschools aanbod en moeten we zorgen voor voldoende voorzieningen in aantal en spreiding. Straks kunnen we beter zien hoeveel geïndiceerde peuters er zijn en hoe de verdeling over de VE-locaties is.” Met het inzicht uit de Peutermonitor kan de gemeente Delft gefundeerde adviezen en besluiten gebaseerd op de gevalideerde gegevens geven. “Waar nodig kunnen we interventies erop inrichten,” legt Astrid uit.

De implementatie van de Peutermonitor gebeurt stap voor stap. “We zijn door adviseur Koen Kock goed ondersteund bij de stappen die we intern moesten zetten om de implementatie te organiseren.” Er zijn veel juridische aspecten die geborgd moeten worden. Adviseur Sebastiaan Baauw van Innovatie nul13 nam dit gedeelte voor zijn rekening. “Het is prettig om het samen te doen. Er zijn korte lijnen en als je een vraag hebt zijn ze goed bereikbaar,” vindt Josée.

Innovatie nul13 ontzorgt
Astrid en Josée beschrijven Innovatie nul13 als een professionele organisatie. “Als je als gemeente een bureau benadert, wil je ontzorgd worden,” stelt Josée. “In ons geval ontbeert het ons aan capaciteit,” vult Astrid aan. De beleidsvrouwen zijn het erover eens dat de kennis van Innovatie nul13 actueel is. “Jullie zitten dicht bij het vuur en zorgen ervoor dat je voorop blijft lopen. Dat is voor ons interessant.”

Voor gemeente Delft is adviseur Talitha van den Berg vast aanspreekpunt. Er is advies gevraagd om de 4-jarige OAB-beleidsperiode op een juiste manier af te sluiten. “Innovatie nul13 heeft een brede blik op de reikwijdte van de OAB-middelen,” vertelt Josée. Astrid licht het toe: “Talitha heeft goed meegedacht op het dossier voor gemeente Delft en ook gekeken naar hoe het bij andere gemeenten heeft gewerkt.” Het advies is gevalideerd en afgedekt richting het Rijk. “Professioneel, om dat zo aan te pakken,” vult Josée aan.

Van werksessies naar onafhankelijk adviesrapport
Momenteel voert Innovatie nul13 voor gemeente Delft een inventarisatieonderzoek uit naar ondersteuningsbehoefte bij peuters. Astrid: “In de peuteropvang zien we steeds meer peuters met extra ondersteuningsbehoefte. De opdracht aan Innovatie nul13 is het onderzoeken van het aantal peuters met een extra ondersteuningsvraag, hoe die verdeeld zijn en welke activiteiten daarop worden georganiseerd.” Data is het uitgangspunt. “Op basis van data kunnen we actie ondernemen,” vertelt Astrid. “We willen zien waar de problemen zitten en kunnen daarop samen met de partners de vervolgstappen afstemmen.”

Innovatie nul13 heeft samen met gemeente Delft een aantal werksessies georganiseerd met partijen in de stad. De input van partners is belangrijk voor een advies dat in de praktijk kan worden toegepast. Josée: “De werksessies hadden een aantal thema’s. Als onafhankelijke partij horen jullie wat partijen in de stad ervan vinden.” De uitkomsten uit alle gesprekken en het onderzoek worden verwerkt in een eindrapport – dat nog moet worden opgeleverd. Dit advies wordt voorgelegd aan het bestuurlijk overleg met kinderopvang en onderwijs. “Om vandaar uit vervolgstappen te zetten om het aanbod voor peuters met een ondersteuningsvraag in onze gemeente passender te maken,” licht Josée toe.

Vragen over deze case?

Gemeente Delft: “Innovatie nul13 loopt voorop in kennis, dat is voor ons interessant”
Cases

Lees meer cases

Gemeente Neder-Betuwe: “Innovatie nul13 verlicht ons in tijd en kennis”

Lees verder

Gemeente Helmond: “Innovatie nul13 weet advies te vertalen naar onze lokale context”

Lees verder