Path 0 jaar 13 jaar
Case

Gemeente Helmond: “Innovatie nul13 weet advies te vertalen naar onze lokale context”

Wat betekent Innovatie nul13 voor gemeente Helmond? We spraken met Cheryl Denessen, beleidsmedewerker Jeugd & Onderwijs. De gemeente Helmond werkt momenteel aan de herijking van het preventieve jeugdaanbod, en schakelt Innovatie nul13 in voor advies op het gebied van Kinderopvang (KOV) en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Cheryl vertelt hoe Innovatie nul13 helpt en wat het effect is van onze samenwerking.

Cheryl Denessen werkt sinds februari 2022 voor de gemeente Helmond en richt zich binnen het dossier Onderwijsachterstandenbeleid op VVE. Om het preventieve jeugdaanbod op de juiste manier te realiseren, zocht gemeente Helmond een sparringpartner en adviseur met specialistische kennis over KOV en VVE. Dat bracht Helmond in contact met Innovatie nul13. Cheryl: “Het doel van de samenwerking is om met betrekking tot VVE een zo goed mogelijk aanbod te realiseren.”

Innovatie nul13 als onafhankelijk adviseur
Freya Gerbrandy is de vaste adviseur van Innovatie nul13 voor gemeente Helmond. “We hebben veel belang bij de kennis en de objectieve en onafhankelijke positie van dit adviesbureau.” De samenwerking met Innovatie nul13 helpt gemeente Helmond onder andere om de VVE-subsidie beter te monitoren en te verantwoorden, en het proces efficiënter te maken. “Een terugkerend vraagstuk is het VVE-uurtarief, dat jaarlijks moet worden vastgesteld. We hechten veel waarde aan het advies dat Innovatie nul13 hierop geeft,” vertelt Cheryl.

Peutermonitor verkennen
Gemeente Helmond heeft de behoefte om zo efficiënt mogelijk te werken. Op dit moment werkt de gemeente met een Excel-formulier om de VVE-subsidie aan te vragen en te verantwoorden. “Dat sturen we naar de VVE-aanbieder en na een kwartaal vragen we het ingevuld terug. Dus we hebben nu wel inzicht, maar het is nog steeds foutgevoelig en arbeidsintensief.”

“We willen inzicht in het bereik en non-bereik van de peuters en dat beter monitoren. Doen we het goede? En zijn we op de goede weg met z’n allen?” Daarom verkent Helmond de mogelijkheden van de Peutermonitor. “We willen het voor de kinderopvangorganisaties zo makkelijk mogelijk maken om de VVE-subsidie te verantwoorden. Via de Peutermonitor zou dat heel gemakkelijk gaan. Voor ons als gemeente een voordeel omdat het minder foutgevoelig is, en voor de kinderopvang levert het vooral tijdwinst op.”

Blinde vlekken voorkomen
Cheryl geeft aan dat gemeente Helmond heel bewust een onafhankelijk adviseur van Innovatie nul13 inzet. “Het is belangrijk om blinde vlekken te voorkomen. Als beleidsmedewerker moet je niet alleen willen handelen, omdat het beleid dat je maakt veel mensen raakt. Daarom is het waardevol om een onafhankelijk adviseur in te zetten die een ander perspectief kan bieden. Innovatie nul13 is zo’n adviseur die veel kennis heeft van wat er speelt in de sector en in den lande.”

In de kinderopvang spelen grote vraagstukken, die veel partners in Helmond raken. Freya, adviseur van Innovatie nul13, sluit aan bij voorbereidende overleggen. “We willen zo transparant en duidelijk mogelijk communiceren met de partners uit de stad,” stelt Cheryl. “Daarom stelt Freya van tevoren kritische vragen, ze weet precies wat er speelt. Tijdens overleggen met VVE-aanbieders en partners in de stad neemt zij logischerwijs de leiding als onafhankelijk adviseur. Zij heeft oog voor de visie van de gemeente Helmond en weet het advies goed te vertalen naar de Helmondse situatie, de lokale context.”

De beste kans voor alle peuters
In Helmond spreekt men niet van onderwijsachterstanden, maar over ontwikkelingskansen. Een positieve insteek: “we willen de beste kans creëren voor álle peuters,” aldus Cheryl. Om dat te realiseren werkt de gemeente structureel samen met alle betrokkenen op verschillende lagen. Collega’s binnen de gemeente, Innovatie nul13 als adviesbureau, en vooral VVE-aanbieders. “Zij staan met de voeten in de klei en hebben nauw contact met ouders en kinderen.”

Innovatie nul13 helpt gemeente Helmond om een link te maken tussen de partners, de gemeente als opdrachtgever en de kinderen en hun ouders. Voor Cheryl is die samenwerking een belangrijke voorwaarde om beleid te maken. Zij heeft een tijd in de uitvoering gewerkt en maakte de switch naar het maken van beleid. “Ik kan niet in een ivoren toren zitten. We moeten als gemeente geen bureaubeleid maken, maar ervoor zorgen dat het beleid goed aansluit op de praktijk. Daarin iets kunnen betekenen maakt dat ik mijn werk elke dag graag doe.”

Cheryl Denessen over Innovatie nul13:
“Wij zijn supertevreden over de samenwerking met Innovatie nul13. Zij houden ons op de hoogte van belangrijke zaken die spelen in de sector en binnen het Rijk. Innovatie nul13 kijkt op voorhand objectief naar wat er nodig is in de gemeente. En ook de behoefte van VVE-aanbieders wordt serieus genomen. Vanuit daar worden verschillende perspectieven belicht over de mogelijkheden. Je hoeft het niet alleen te doen. Uiteindelijk werken we met elkaar aan hetzelfde doel: goede ontwikkelingskansen voor alle kinderen en het terugbrengen van ontwikkelingsachterstanden.”

Vragen over deze case?

Freya Gerbrandy
Cases

Lees meer cases

Gemeente Delft: “Innovatie nul13 loopt voorop in kennis, dat is voor ons interessant”

Lees verder

Gemeente Neder-Betuwe: “Innovatie nul13 verlicht ons in tijd en kennis”

Lees verder