Path 0 jaar 13 jaar
Nieuws

Toewerken naar ‘gratis’ kinderopvang in 2025

Kinderopvang7 februari 2023

Wat betekent de ontwikkeling ‘gratis’ kinderopvang voor gemeenten?

In de kinderopvang subsidiëren gemeenten in veel gevallen de voorschoolse educatie op basis van een geld-volgt-kind-systeem. Daarbij hanteren ze het gelijkheidsprincipe: ongeacht of ouders werken, betalen zij een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Vanaf 2025 gaan werkende ouders via de kinderopvangtoeslag 4% van de kosten voor kinderopvang betalen. Onafhankelijk van hun inkomen. Wanneer je als gemeente het gelijkheidsprincipe in stand wilt houden, zul je voor de niet-werkende ouders meer gaan betalen.

Dit roept al snel een belangrijke vraag op: stijgen dan ook de OAB-middelen waar dit uit bekostigd moet worden? Het antwoord op die vraag laat nog op zich wachten, maar zal de komende periode nadrukkelijk aan de orde komen. Innovatie nul13 houdt de ontwikkelingen rondom dit onderwerp nauwlettend in de gaten.

96% overheidsbijdrage

Kinderopvang wordt voor werkende ouders goedkoper

Met ingang van 1 januari 2025 betaalt de overheid 96% van de kosten van de kinderopvang voor werkende ouders. Ouders gaan 4% van de kosten als eigen bijdrage betalen, ongeacht hun inkomen. Hierdoor wordt de kinderopvang voor veel ouders een stuk goedkoper. Niet-werkende ouders of zogenaamde kostwinnersgezinnen profiteren (nog) niet van deze maatregel.

  • Huidige situatie: álle ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage (gelijkheidsprincipe)
  • Situatie vanaf 2025: alleen werkende ouders betalen 4% van de kosten voor kinderopvang, de overheid 96% – voor niet-werkende ouders en kostwinnersgezinnen geldt de huidige situatie

Weten welke kansen wij als friskijkers zien?

Janine Boekelder
Nieuws

Laatste nieuwsberichten

Kinderopvang 2 juni 2022

Passende kinderopvang: welke mogelijkheden zijn er?

Lees verder
Kinderopvang 2 juni 2022

Hoe organiseer je als gemeente passende kinderopvang?

Lees verder