Path 0 jaar 13 jaar
Nieuws

Hoe organiseer je als gemeente passende kinderopvang?

Indiceren en toeleiden2 juni 2022

Vanuit het hele land horen we steeds vaker dat het aantal kinderen met een zorg- of ondersteuningsbehoefte in de kinderopvang groeit. Het initiatief om het gesprek te voeren over passende kinderopvang kan vanuit verschillende hoeken komen.

Soms geeft de kinderopvang aan dat er steeds zwaardere ondersteuningsvraagstukken spelen of dat het onduidelijk is hoe de samenwerking met (zorg)partners loopt. De werkdruk op de groepen neemt toe of de kwaliteit van het aanbod aan de rest van de kinderen komt onder druk te staan.

Maar het kan ook zijn dat u als gemeente een integraler beleid wilt voeren. Of dat u genoodzaakt bent om vanuit financieel oogpunt anders naar het vraagstuk rondom (jeugd)zorg en opvang te kijken.

Herkent u dit ook? Hoe dan ook, ondanks dat passende kinderopvang geen eigen wettelijk kader kent, zijn er voldoende mogelijkheden om het gesprek aan te gaan en te zoeken naar oplossingsrichtingen.

Wat is er wettelijk geregeld?
Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 zijn scholen verplicht om voor alle leerlingen een passende plek te vinden, ook als een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Zo wordt ernaar gestreefd dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften dicht bij huis het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben. En gaan kinderen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte naar dezelfde school. Samenwerkingsverbanden en gemeenten maken afspraken over wat het onderwijs aan onderwijszorg levert en wat de gemeente, in het kader van het (preventieve) jeugdbeleid, levert.

Waar liggen de kansen voor u als gemeente?
Helaas gaat de wet op het passend onderwijs niet over de grenzen van het onderwijs heen. Voor kinderen tot vier jaar (en voor kinderen vanaf 4 jaar buiten schooltijd) is er wettelijk gezien geen opdracht geformuleerd voor passende kinderopvang. Maar de kinderen zijn vaak al wel in beeld bij de kinderopvang en andere (zorg)partners. Ook in die voorschoolse fase zijn al vraagstukken over ondersteuning van kinderen en gezinnen en/of de samenwerkingsstructuur daaromheen. Ondanks dat er geen wetgeving is rondom passende kinderopvang, biedt de huidige wet- en regelgeving ruimte en mogelijkheden om dit vanuit de afdeling onderwijs op te pakken (en eventueel vanuit het OAB-budget te bekostigen). Juist dáár heeft u als gemeente de positie om hier regie op te voeren.

Ga in gesprek met netwerkpartners

Ons advies: Ga samen met uw collega’s van Jeugdzorg, het Sociaal Team en de betrokken netwerkpartners het gesprek aan. Zorg dat u eerst de situatie goed in beeld brengt. Welk probleem speelt er eigenlijk, wie doet daar wat in en waar willen we met elkaar naartoe werken?

Verder praten?
Wilt u eens verder praten over de inhoudelijke en financiële mogelijkheden voor uw gemeente? Of heeft u behoefte aan een situatieschets waarin het proces inzichtelijk wordt? Neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

030 877 92 35 | info@innovatienul13.nl

Weten welke kansen wij als friskijkers zien?

Janine Boekelder
Nieuws

Laatste nieuwsberichten

Indiceren en toeleiden 25 mei 2023

Een heldere kijk op gemeentelijk beleid: het nut van monitoring

Lees verder
Indiceren en toeleiden 6 oktober 2022

Hoe schuif je resterende OAB budgetten door naar periode 2023-2026?

Lees verder