Path 0 jaar 13 jaar
Nieuws

Hoe schuif je resterende OAB budgetten door naar periode 2023-2026?

Financiering en kostprijzen6 oktober 2022

De OAB-beleidsperiode 2019-2022 sluiten we bijna af. Het laatste kwartaal staat voor de deur. Dat betekent dat we vooruitkijken. Maar wat als je nog budget over hebt van afgelopen periode? Mag je dat meenemen naar de periode 2023-2026?

Aan het einde van beleidsperiode 2019-2022 maken we de balans op. Waaraan is het budget besteed en hoeveel is hiervan nog over? Indien je in de afgelopen beleidsperiode een reserve aan OAB-middelen hebt opgebouwd mag je hiervan een bedrag tot maximaal 50% van het OAB-budget van 2022 doorschuiven naar 2023-2026. Om dat goed te kunnen doen, heeft Innovatie nul13  een methodiek ontwikkeld die voor elke gemeente inzetbaar is. Zo krijg je inzicht in waar je je OAB-middelen rechtmatig op andere beleidsterreinen mag inzetten. Bestedingen die raakvlak hebben met het onderwijsachterstandenbeleid of juist uitgaven die passen binnen de doelgroepdefinitie zoals die in jouw gemeente is vastgesteld.

Samen met Innovatie nul13 breder kijken
In 2022 hebben we verschillende gemeenten ondersteund bij het goed in beeld brengen van de uitgaven in de huidige beleidsperiode. De beleidsthema’s vanuit de wettelijke opgave en prioritering van de Inspectie voor het Onderwijs zijn uiteraard het uitgangspunt. Zo wordt direct helder waar je als gemeente geld aan uitgeeft of aan kúnt uitgeven.

We maken daarbij de balans op voor het huidige jaar, en we blikken terug op voorgaande jaren uit de beleidsperiode. Vervolgens maken we de koppeling naar aangrenzende beleidsterreinen. Zo wordt duidelijk of er een bredere inzet op OAB-middelen mogelijk is. Dat maakt het makkelijker om de breedte in het dossier op te zoeken én in te zetten op kansengelijkheid binnen de gemeente.

Helder financieel overzicht
Een financieel overzicht biedt inzicht. Het wordt duidelijk hoe je er als gemeente financieel voor staat richting het OAB-beleid, maar ook hoeveel is ingezet op andere beleidsterreinen en of alle OAB-gerelateerde kosten daadwerkelijk in de realisatie zijn meegenomen.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Asschermiddelen en gemeentelijke middelen
  Zijn deze middelen toegevoegd aan de begroting? Misschien zijn ze niet nodig geweest in de afgelopen periode. In dat geval mag je de middelen teruggeven aan het gemeentefonds.
 • Personeelskosten, kosten indiceren en toeleiden
  We zien bij verschillende gemeenten dat personeelskosten niet op de OAB-besteding staan. Dit mag wel! Met terugwerkende kracht kun je deze kosten alsnog opnemen.Let op: dit wordt gezien als beleidswijziging, dus je moet het ook doortrekken in de nieuwe OAB-periode.
 • Bestedingsplan NPO
  NPO-middelen hebben soms raakvlak met OAB-projecten. Deze middelen kunnen dan ook vanuit de OAB bekostigd worden. Zeker nu de verantwoording van de NPO-middelen verlengd is, zijn er mogelijkheden om de NPO-activiteiten in eerste instantie vanuit het OAB-budget te bekostigen.
 • Toedeling overige activiteiten op basis van grondslag
  Projecten binnen het (jeugd)beleid hebben vaak ook raakvlak met het OAB-beleid en/of het vergroten van kansengelijkheid. Deze projecten kun je door middel van een toedeling deels op de OAB-begroting meenemen.

Let op: zorg voor een heldere onderbouwing is. Leg uit waarom de kosten ten laste van de OAB gebracht worden en wat de toedeling hiervan is.

Kunnen we je helpen?
We denken graag met je mee. Wil je verder praten over de inhoudelijke en financiële mogelijkheden voor uw gemeente? Neem dan gerust contact met ons op.

030 877 92 35 | info@innovatienul13.nl

 

 

 

Weten welke kansen wij als friskijkers zien?

Koen Kock
Nieuws

Laatste nieuwsberichten

Financiering en kostprijzen 2 juni 2022

Passende kinderopvang: welke mogelijkheden zijn er?

Lees verder
Financiering en kostprijzen 5 april 2022

De nieuwe functionaliteiten van de Peutermonitor

Lees verder