Path 0 jaar 13 jaar
Nieuws

De nieuwe functionaliteiten van de Peutermonitor

Financiering en kostprijzen5 april 2022

Het eerste kwartaal van 2022 is alweer voorbij, dit betekent dat de gemeenten die zijn aangesloten op de Peutermonitor binnenkort hun eerste vernieuwde kwartaalrapportages kunnen verwachten. De nieuwe release zorgt voor nog meer relevante beleidsinformatie rondom bereik en toeleiding.

Meer zicht op bereik en toeleiding
De JGZ krijgt nu nog beter in beeld welke kinderen nog niet bekend zijn bij de peuteropvang, zodat zij daar extra toeleidingsactiviteiten voor kunnen inzetten. Gemeenten krijgen nog meer inzicht in de doelgroep, doordat de reden van indicatie en (indien van toepassing) de reden van geen deelname zijn toegevoegd.

Wat leveren deze nieuwe inzichten op?
Deze inzichten leveren vaak relevante input op voor het beleid. Zo zijn er veel gemeentes waar een steeds groter aandeel van de VVE-indicaties wordt afgegeven vanwege een zorgelijke thuissituatie door sociaal-emotionele redenen, in plaats van bijvoorbeeld een taalachterstand. Dit kan (opnieuw) het gesprek openen over het beleid rondom de VVE- en de SMI-regeling of de begeleiding van deze kinderen op de groep. Doordat je nu weet waarom kinderen (nog) niet naar de peuteropvang gaan, kun je daarop inspelen en zo het bereik gericht vergroten. Denk aan gesprekken met een regulier kinderdagverblijf als daar veel geïndiceerde kinderen zitten. Het aanpassen van de folder als bijvoorbeeld veel ouders denken dat het VVE-programma heel schools is. Of het bij de JGZ onder de aandacht brengen voor de mogelijkheden voor financiële steun als blijkt dat veel ouders het aanbod te duur vinden.

Meer over de doorontwikkeling van de Peutermonitor
In de vernieuwde Peutermonitor kunnen gemeenten, JGZ en kinderopvangorganisaties nu dus nog meer relevante beleidsinformatie raadplegen. Hieronder lichten we enkele onderdelen uit.

Financiële verantwoording
De financiële module die wordt gebruikt om de subsidieverantwoording te organiseren, heeft een nieuwe look & feel gekregen. Daarnaast kun je nu in één oogopslag per kinderopvangorganisatie of -locatie zien hoeveel uren de kinderen gemiddeld per week afnemen, en dus hoe het gesteld is met de afname van 960 uur.

Bereik en toeleiding – op wijkniveau inzoomen op bereik doelgroepkinderen
In aanvulling op de overzichtspagina waarin de totale peuteraantallen in de hele gemeente, de verdeling tussen reguliere en geïndiceerde peuters en het bereikpercentage zichtbaar zijn, is het mogelijk om op wijkniveau in te zoomen op het bereik onder doelgroepkinderen. Namen zij deel aan VVE binnen het kwartaal? Zo niet, was er dan sprake van deelname vóór het betreffend kwartaal of staan de doelgroeppeuters juist als reservering te boek en gaan ze in de toekomst nog starten?


 
Voor het consultatiebureau (en/of de toeleider) komt dezelfde informatie tevens beschikbaar op kindniveau, zodat zij extra toeleidingsactiviteiten kunnen inzetten voor de kinderen die nog niet bekend zijn bij de peuteropvang:


 

Reden indicatie en reden geen deelname
Tot slot heeft de JGZ de mogelijkheid om van elke geïndiceerde peuter de reden(en) van indicatie aan te leveren. Denk aan: opleidingsniveau van ouders, thuistaal anders dan Nederlands of sociaal-emotioneel. Deze labels kunnen per JGZ en per gemeente verschillen, omdat ze aansluiten bij de gemeentelijke doelgroepdefinitie. Datgene wat de JGZ aanlevert, wordt inzichtelijk gemaakt in de Peutermonitor. In de rapportages krijgen JGZ en gemeente inzicht in deze redenen, op geaggregeerd niveau. Eenzelfde rapportage is beschikbaar voor de redenen die ouders opgeven wanneer hun kind niet deelneemt aan VVE. 

Meer weten over de Peutermonitor? Klik hier.

Weten welke kansen wij als friskijkers zien?

De nieuwe functionaliteiten van de Peutermonitor
Nieuws

Laatste nieuwsberichten

Financiering en kostprijzen 6 oktober 2022

Hoe schuif je resterende OAB budgetten door naar periode 2023-2026?

Lees verder
Financiering en kostprijzen 2 juni 2022

Passende kinderopvang: welke mogelijkheden zijn er?

Lees verder