Path 0 jaar 13 jaar
Nieuws

Een heldere kijk op gemeentelijk beleid: het nut van monitoring

Indiceren en toeleiden25 mei 2023

Een heldere kijk op gemeentelijk beleid: het nut van monitoring

Vanuit verschillende beleidsonderdelen in het sociaal domein is vraag naar data-gedreven werken. Monitoring is hierin een belangrijk onderdeel: zonder data geen inzichten. Zo zijn inzichten over kinderen met bijvoorbeeld onderwijsachterstanden voor gemeenten van onschatbare waarde voor het effectief aanpakken van het OAB-beleid.

Met onderbuikgevoel en reacties van betrokkenen alleen, krijg je geen objectief inzicht. En daar is het nu juist om te doen: beleid maken dat is gebaseerd op gevalideerde inzichten uit je eigen gemeente. De monitors van Innovatie nul13 bieden het inzicht dat je nodig hebt. Het helpt je onder andere om met elkaar in gesprek te gaan en om het OAB-beleid op de juiste manier aan te pakken.

5 redenen waarom monitoring belangrijk is voor jou als gemeente

De vijf belangrijkste redenen om te starten met (of het blijven gebruiken van) monitoring hebben we voor je verzameld:

 1. Vroegtijdige identificatie van onderwijsachterstanden
  Monitoring stelt je als gemeente in staat om op wijkniveau vroegtijdig inzicht te krijgen in het risico op onderwijsachterstanden. Door die vroegtijdige identificatie kun je per wijk gericht investeren vanuit het OAB-beleid. Zo kun je als gemeente effectief ingrijpen – met als gevolg structureel betere kansen voor kinderen in deze wijken.
 2. Gerichte interventies en ondersteuning
  Maatwerk is leidend voor het aanpakken van onderwijsachterstanden. Doordat je op wijkniveau inzicht hebt op specifieke situaties en problematieken, kun je als gemeente ook gericht investeren. Geen algemene beleidsvoering voor de hele gemeente, maar interventies en ondersteuning afgestemd op wat nodig is per wijk.
 3. Evaluatie van interventies
  Dankzij monitoring meet je als gemeente continu de voortgang en resultaten van interventies. Dat helpt je met het evalueren: je kunt beoordelen wat succesvol is en wat mogelijk moeten worden aangepast of stopgezet. Daardoor maak je een weloverwogen beslissing over het toewijzen van middelen en het optimaliseren van onderwijsondersteuningsprogramma’s op wijkniveau.
 4. Beleidsvorming en planning
  De inzichten uit monitoring helpen bij beleidsvorming en planning op het gebied van onderwijsachterstanden. Als je weet wat wel en niet werkt, kun je als gemeente passend beleid ontwikkelen. Een beleid dat het probleem bij de kern aanpakt: gericht op het aanpakken van de oorzaken van onderwijsachterstanden.
 5. Samenwerking tussen gemeente en partners
  Monitoring bevordert de samenwerking tussen gemeente, onderwijs, kinderopvang en andere partners. Data uit de monitors geeft alle betrokken partijen inzicht binnen hun eigen én het gemeentelijk kader. Je gaat met elkaar in gesprek vanuit een gemeenschappelijke basis – met als resultaat een gezamenlijke aanpak van onderwijsachterstanden op wijkniveau.

De eerste stappen naar monitoring
Hoe ga je als gemeente nu aan de slag met monitoring? Welke stappen ga je zetten om de juiste inzichten te vergaren? De juiste tooling is daarbij de basis. Tools als de Peutermonitor of de VVE-resultatenmonitor bieden belangrijke en heldere inzichten om hierop door te pakken.

Van data naar inzichten
“Je ziet het pas als je het doorhebt.” Wij van Innovatie nul13 geloven dan ook dat monitors en data nooit een doel op zich zijn. Het zijn hulpmiddelen voor beleidsadviseurs, managers en bestuurders. Beleid ontwikkelen, monitoren en evalueren is essentieel in het maken van beleid. Doen we de juiste dingen en doen we die goed? De data uit onze monitors geeft antwoord en duiding.

Weten welke kansen wij als friskijkers zien?

Janine Boekelder
Nieuws

Laatste nieuwsberichten

Indiceren en toeleiden 6 oktober 2022

Hoe schuif je resterende OAB budgetten door naar periode 2023-2026?

Lees verder
Indiceren en toeleiden 2 juni 2022

Hoe organiseer je als gemeente passende kinderopvang?

Lees verder