Path 0 jaar 13 jaar
Resultaatafspraken

Gezamenlijke afspraken
tussen VVE, onderwijs
en gemeente

Vroegschoolse educatie

Op lokaal niveau
resultaatafspraken maken

Het Rijk investeert veel geld in het verminderen van achterstanden bij jonge kinderen. Zowel gemeenten als onderwijsbesturen ontvangen hiervoor OAB-middelen. Het is belangrijk dat op lokaal niveau over de opbrengsten van VVE gesproken wordt. Daarom is er sinds 2010 een wettelijke verplichting opgenomen in de Wet Primair Onderwijs (WPO): gemeenten en onderwijsbesturen moeten resultaatafspraken over vroegschoolse educatie maken.

  • Resultaatafspraken geven gemeenten met name de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan over de effecten van de vroegschoolse educatie. Hierover zijn immers, in tegenstelling tot de voorschoolse educatie, geen kwaliteitseisen gesteld door het Ministerie van Onderwijs.
  • De meerwaarde van het maken van resultaatafspraken is dat hiermee de dialoog over de opbrengsten van VVE gevoerd kan worden. Daarbij is het niet meer dan logisch om óók met de voorschoolse educatie afspraken te maken en hen bij de resultaatafspraken te betrekken.
VVE-Resultatenmonitor

Innovatie nul13 begeleidt
het proces naar resultaatafspraken

Innovatie nul13 begeleidt het proces om tot gezamenlijke afspraken te komen. We werken namens de gemeente, en zijn kartrekker in het proces. We betrekken onderwijsbesturen, VVE en de gemeente om de dialoog met elkaar aan te gaan en tot resultaatafspraken te komen.

De VVE-Resultatenmonitor is een waardevol hulpmiddel voor grip en sturing op de VVE-resultaten én het effect daarvan op de ontwikkeling van het kind in de doorgaande lijn van kinderdagverblijf naar primair onderwijs. De data in de monitor wordt gevisualiseerd en verduidelijkt door middel van dashboards en rapportages.

Goedemiddag,

hoe kan ik je helpen?

Janine Boekelder Adviseur & Partner
Laten we kennismaken

Is het tijd om een stap verder te zetten?

We helpen je graag. Heb je een gerichte vraag, behoefte aan advies of een oriënterend gesprek over het begeleiden van het proces naar gezamenlijke resultaatafspraken of een ander onderwerp? Bel of mail gerust!