Wat we doen

Wat we doen.

Spelen, leren en ontwikkelen. Vanuit een pedagogisch, financieel én gemeentelijk verantwoord beleid voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dat is waar we alle betrokken partijen bij helpen. Wethouders, beleidsmakers, managers sociaal domein en bestuurders binnen opvang, zorg en onderwijs. Hoe? Door tussen partijen in te staan, door gas te geven, of op de rem te trappen en mee te kijken. We verbinden, adviseren, monitoren en begeleiden. Met maatwerk en daadkracht. Dat doen we als externe adviseur, maar ook interim en als tijdelijke collega voor gemeenten, kinderopvang, basisonderwijs en andere betrokken jeugdinstanties. Zodat we samen beleid kunnen maken of tussentijds kunnen bijsturen. Pedagogisch verantwoord, financieel doorberekend én ambtelijk/politiek haalbaar voor gemeenten.

 

Innovatie nul13 helpt u een stap verder bij:

  1. Visievorming en beleidsadvies binnen het sociale domein, zoals een effectief onderwijskansenbeleid, de integratie van kinderopvang en basisonderwijs, verdergaande harmonisatie van peuteropvang en samenwerking tussen zorg, kinderopvang en (speciaal) onderwijs.
  2. Data-analyse, kostprijsberekeningen en duiding, zoals kostprijsberekeningen van het kwaliteitskader voor- en vroegschoolse educatie en financiële-, en marktanalyses binnen diverse domeinen (zorg, opvang, onderwijs, maatschappelijk werk).
  3. Interim ondersteuning.

Bekijk hier de samenhang tussen partijen, wetten en financiën rondom het kind 0-13 jaar.

Eraan toe om met onze hulp een stap verder te zetten?