Path 0 jaar 13 jaar
Nieuws

Succesvolle GOAB Wandeling

Nieuws2 december 2019

Op 28 november vond alweer onze tweede interactieve GOAB Wandeling plaats. Wederom op het prachtige landgoed Anderstein in Maarsbergen. Centraal stond het onderwijskansenbeleid en het integreren van zorgthema’s hierin. Wethouders, beleidsmedewerkers en professionals uit de kinderopvang gingen actief met elkaar het gesprek aan, stelden vragen en deelden inzichten en kennis met elkaar. Zo werd er bijvoorbeeld gediscussieerd over de integratie van zorgvraagstukken binnen de kinderopvang, werd er dieper ingegaan op het kostprijsvraagstuk VVE en kwam ook de behoefte aan monitoring van resultaatafspraken duidelijk naar voren. Een enerverende middag die onder genot van lekkere hapjes en drankjes én een prachtig uitzicht werd afgesloten met ieders voornemens voor 2020.

De middag begon met een boeiende presentatie door gastspreker Koby Wanningen, projectmanager Educatieve Kwaliteit en Innovatie bij Stichting Spelenderwijs Utrecht, met als titel: Zorg(en) in de peuterleeftijd. Koby gaf een inkijkje in het huidige Utrechts Model en trapte af met een betoog over het belang van het hebben van een gezamenlijke visie. Een visie die door alle partijen die iets met het jonge kind doen, wordt ondertekend. ‘Die visie is onze rode draad. Zonder visie geen spiegel waarin je kunt kijken om te zien of we de juiste dingen doen, en of alle partners (onderwijs, buurtteam, JGZ etc.) nog hetzelfde doen.’ Koby raakte onderwerpen aan zoals vroegsignalering, het betrekken van het Samenwerkingsverband en de belangrijke rol van de buurtteams in de wijk in Utrecht. In het kort, een boeiende aftrap naar drie interactieve sessies waar verbinding, verdieping en het delen van inzichten centraal stond.

Zo ging Janine Boekelder in op de opbouw van de kostprijs en besprak zij de onderdelen van het kwaliteitskader. Aan de hand van een aantal voorbeelden nam zij genodigden mee in de opbouw van de kostprijs van VVE-peuterarrangementen en de meerwaarde om dit objectiveerbaar te maken. ‘Als je als aanbieder meer wilt en doet dan wat in het kwaliteitskader staat, hoe doe je dat dan, wat kost dat en wie financiert dat? Niet elke gemeente heeft de mogelijkheid om alle kostprijsverhogende elementen in te zetten. Dat zijn belangrijke vragen die je met elkaar moet beantwoorden’. Het werd een interactieve sessie, waar aanwezigen doorpraatten op verschillende benaderingen van de kostprijs en de impact van het geld-volgt-kindsysteem. Stof dus waar ze, al wandelend naar de stallen van Landgoed Anderstein, op konden doorpraten.

Sebastiaan Baauw leidde de discussie over het thema Ontschotting rond de peuter. Terwijl het buiten herfstachtig koud was, brandde binnen het haardvuur op de deel. Daarmee werd het een vurige sessie waarin in de breedte werd gepraat over de verschillende vormen van (zorg)aanbod en de ruimte die de gemeente daarin kan opzoeken. Discussie over de marktwerking in de kinderopvang leidde tot stevige standpunten. Ontschotting is een noodzaak, de Wet kinderopvang is de dood in de pot en een basisvoorziening voor 0-4 jaar is de toekomst (waarbij we het de komende 4 tot 6 jaar nog met dit stelsel moeten doen), om een paar voorbeelden te noemen die deelnemers inbrachten. Kortom, een bevlogen sessie waar tijdens de borrel nog lang op werd doorgepraat.

Monitoring, het laatste thema, werd behandeld door Koen Kock en Freya Gerbrandy. Wat wil je meten en waarom, en het belang van data om met elkaar het gesprek te kunnen voeren, vatten de kern van deze presentatie samen. Praktijkvoorbeelden zoals de Zorgmonitor, Vervoersmonitor, Onderwijsondersteuning in het speciaal onderwijs en Peutermonitor passeerden de revue. Ook hier werden tips gedeeld, verbindingen gelegd en kwam vooral het belang van het monitoren van resultaatafspraken naar voren.

Na drie sessies kwam er een einde aan deze mooie middag waar het belang van dialoog, kansen zien en met elkaar bespreken wederom duidelijk naar voren kwam. Een mooie aanvulling dus op de kracht van Innovatie nul13, die knopen ontwart, tussen partijen instaat, pragmatische oplossingen voorbereidt en de verbinding legt tussen partijen en thema’s. Zo werd ook dit een GOAB-wandeling die zeker weer een vervolg krijgt. Kortom, houd onze agenda in de gaten…..

Weten welke kansen wij als friskijkers zien?

Succesvolle GOAB Wandeling
Nieuws

Laatste nieuwsberichten

Nieuws 12 juli 2019

Minister Slob stelt invoering 960-urennorm VVE uit.

Lees verder