Actieve ondersteuning en specialistisch advies bij kwaliteitseisen kinderopvang

Innovatienul13_NederBetuwe

Actieve ondersteuning en specialistisch advies bij kwaliteitseisen kinderopvang

Al in 2011 heeft Innovatie nul13 de gemeente Neder-Betuwe ondersteund bij de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk (PSZ). Neder-Betuwe was daarmee een voorloper in Nederland. Nog altijd biedt Innovatie nul13 gerichte ondersteuning aan de gemeente Neder-Betuwe bij tussentijdse kwaliteitsverbetering, de financiën rondom voor- en vroegschoolse educatie (VVE) én monitoring van peuterbereik.

Hoofdvraag
Hoe zorgen we dat we dat we in de gemeente Neder-Betuwe een toekomstproof VVE-beleid hebben en houden, met alles wat daarbij hoort?

Aanpak
Innovatie nul13 hielp en helpt dus op twee fronten: enerzijds werd de gemeente ondersteund in het harmonisatieproces. Anderzijds blijft Innovatie nul13 met raad en daad de gemeente ondersteunen bij bijvoorbeeld  nieuwe (landelijke) eisen en verwachtingen in het VVE-domein.

Resultaat
Doordat Innovatie nul13 de landelijke én gemeentelijke situatie goed kent, spelen ze snel in op nieuwe vragen en situaties. Er is door heldere rapportages een goed inzicht in het bereik van peuters bij de verschillende aanbieders en de financiële consequenties voor de gemeente.

Reactie
“Innovatie nul13 speelt al jaren naar volle tevredenheid een adviserende en ondersteunende rol, wat in de situatie van Neder-Betuwe erg waardevol is. Ze kunnen mensen en partijen verbinden waardoor er snel en concreet resultaat gehaald wordt.”

Vervolg
De harmonisatie in de gemeente is al een tijd achter de rug, maar er is nog volop ondersteuning vanuit Innovatie nul13. Bijvoorbeeld voor het 3F-taaltraject, waar medewerkers vanaf augustus 2019 aan moeten voldoen. Daarnaast is er ondersteuning bij het voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen voor kinderopvang. Bovendien is er actieve support in monitoring van peuterbereik én het vergroten hiervan.

Carin van den Brink, beleidsmedewerker gemeente Neder-Betuwe