Path 0 jaar 13 jaar
Case

Innovatie nul13 maakte projectplan voor harmonisatie peuterwerk in gemeente Assen

In eerste instantie is Innovatie nul13 gevraagd om de gemeente Assen te helpen met het opstellen van een projectplan. Het doel? In kaart brengen hoe harmonisatie van peuterspeelzaalwerk (PSZ) en kinderopvang (KOV) in de hoofdstad van Drenthe efficiënt en verantwoord uitgevoerd kan worden, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen.

De vraagt vanuit gemeente Assen luidt: ‘Hoe maken we een duidelijk, uitvoerbaar plan voor harmonisatie van PSZ en KOV, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen? En hoe bewaken we het proces van uitvoering?’ We spraken hierover met beleidsspecialist Jorinde Dries-Talman.

Aanpak door Innovatie nul13
“De eerste opdracht was duidelijk: een projectplan maken. Hierin heeft Innovatie nul13 een actieve voortrekkersrol op zich genomen, door kritisch vragen te stellen en door de behoeften van schoolbesturen en PSZ in heel Assen te peilen.”

Jorinde voegt toe: “Hierna heeft Sebastiaan Baauw nauw contact onderhouden met de PSZ-organisatie en deze begeleid in de voorbereiding op harmonisatie: personeelswijzigingen, cao-overname etc. Koen Kock op zijn beurt onderhield goed contact met de schoolbesturen, hun kinderopvangorganisaties en de gemeente.”

Resultaat van de samenwerking
“Het kwaliteitskader voor de harmonisatie in Assen is klaar,” vertelt Jorinde. “Bovendien is de subsidieregeling rond. Na de zomer van 2017 verzorgt Innovatie nul13 een uitvraag naar ouders die gebruik maken van het huidige PSZ, met de vraag wat en waar zij willen deelnemen. Op basis hiervan beslissen de schoolbesturen en hun kinderopvangorganisaties over de definitieve overname van (delen van) de peuterspeelzaalorganisatie.”

Reactie
Jorinde: “Innovatie nul13 neemt veel ervaring, kennis en expertise mee van vergelijkbare cases in andere gemeenten. Dat is een enorme plus. Koen en Sebastiaan van Innovatie nul13 zijn makkelijk benaderbaar, en er wordt actief meegedacht. Bovendien zijn het gewoon aardige mensen die zonder omwegen zeggen waar het op staat, als dit nodig is. Tot slot is het erg fijn dat ze als onafhankelijke ‘buffer’ dienden tussen de verschillende partijen, waardoor ze van alle belanghebbenden het vertrouwen kregen om de harmonisatie vorm te geven.”

Vervolgstappen in gemeente Assen
“Er is nu actief overleg voor overname en overdracht van PSZ. Hierna gaat Janine van Innovatie nul13 verder met de communicatie richting ouders, óók die van kinderen die mogelijk gebruik gaan maken van de geharmoniseerde kinderopvang,” licht Jorinde toe.

Vragen over deze case?

Janine Boekelder
Cases

Lees meer cases

Gemeente Delft: “Innovatie nul13 loopt voorop in kennis, dat is voor ons interessant”

Lees verder

Gemeente Neder-Betuwe: “Innovatie nul13 verlicht ons in tijd en kennis”

Lees verder