Path 0 jaar 13 jaar
Nieuws

De nieuwe OAB-periode 2023-2026 komt eraan, bent u al voorbereid?

Financiering en kostprijzen5 april 2022

Eind 2022 loopt de huidige OAB-periode af en start de nieuwe OAB-periode 2023-2026. Het is nu een goed moment om naar de lopende afspraken vanuit de resultaatafspraken en de lokaal educatieve agenda (LEA) te kijken. Zijn deze nog passend bij uw ambitie? En passen de aankomende wijzigingen vanuit het regeerakkoord binnen uw huidige beleidskader? Kortom, bent u hier al voldoende op voorbereid?

Welke wetswijzigingen gelden in de OAB-periode 2023-2026?
Het kabinet zet vanuit het nieuwe regeerakkoord extra in om de kansengelijkheid te stimuleren. U heeft daarover in een eerder nieuwsartikel kunnen lezen.

Vanuit het regeerakkoord wordt de focus de komende jaren gelegd op de deelname van kinderen aan de voor- en vroegschoolse educatie. Daarnaast is het versterken van de kwaliteit van de relatie tussen opvang en onderwijs een belangrijk thema. Vanuit uw wettelijke regierol op het onderwijsachterstandenbeleid heeft u hier een grote rol in.

Ook komt er extra geld voor de werkende ouders door het verhogen van de kinderopvangtoeslag. Ouders met recht op kinderopvangtoeslag gaan -in stappen- een inkomensonafhankelijke bijdrage betalen van 5%. Voor de ouders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben én voor de doelgroeppeuters is en blijft de gemeente de aangewezen partij om toegankelijkheid en kansengelijkheid te bevorderen.

In het regeerakkoord is voor de ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag geen specifieke regeling getroffen. In het kader van kansengelijkheid zal de gemeente, in samenhang met alle ketenpartners, haar krachten moeten bundelen om juist die kinderen een kwalitatief en betaalbaar aanbod van voor- en vroegschoolse educatie te bieden.

Herijken huidige beleid
De start van een nieuwe OAB-periode is een moment voor evaluatie en reflectie. Heeft u de beoogde doelen uit het huidige beleid gerealiseerd? Heeft u gaandeweg de beleidsperiode uw doelen moeten bijstellen omdat de vraag binnen uw gemeente is gewijzigd? Zijn de resultaatafspraken nog passend en actueel? En hoe zit het eigenlijk met de samenwerking met de verschillende partners? Zijn de opgave vanuit het regeerakkoord zoals hierboven beschreven voldoende geborgd? Of is hier binnen uw gemeente nog winst te behalen?

Met een goede evaluatie kunt u in de komende maanden toewerken naar een toekomstbestendig en onderbouwd beleid voor de komende jaren. Zo blijft u werken aan optimale ontwikkelkansen voor alle kinderen binnen uw gemeente.

Een brede OAB-begroting voor de komende beleidsperiode
Bij deze nieuwe beleidsperiode hoort een nieuwe begroting. Het loont het om met een brede blik te kijken naar de OAB-begroting en de activiteiten die u als gemeente kunt inzetten in de aanpak van onderwijsachterstanden en het stimuleren van kansengelijkheid. Heeft u goed zicht op wat dat binnen uw gemeente betekent?

Hulp nodig?
Heb je als gemeente behoefte aan ondersteuning op dit thema, neem gerust contact met ons op.

030 877 92 35 | info@innovatienul13.nl

Weten welke kansen wij als friskijkers zien?

De nieuwe OAB-periode 2023-2026 komt eraan, bent u al voorbereid?
Nieuws

Laatste nieuwsberichten

Financiering en kostprijzen 6 oktober 2022

Hoe schuif je resterende OAB budgetten door naar periode 2023-2026?

Lees verder
Financiering en kostprijzen 2 juni 2022

Passende kinderopvang: welke mogelijkheden zijn er?

Lees verder