Path 0 jaar 13 jaar
Nieuws

Herverdeling middelen (G)OAB: kans voor herijking en dialoog

Financiering en kostprijzen17 mei 2018

Herverdeling middelen (G)OAB: kans voor herijking en dialoog.

Op 17 mei is in het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer akkoord gegeven op het voorstel van Minister Slob over de herverdeling van gemeentelijke onderwijsachterstandsmiddelen. Daarmee is voor gemeenten en scholen duidelijk wat de koers voor de komende vier jaar is en wat de financiële gevolgen zijn voor de lokale situatie. Ons advies? Pak als gemeente de regie in dit proces en ga de dialoog aan met kinderopvangorganisaties, onderwijs én (jeugd)zorg.

Nieuwe (G)OAB periode: de feiten die iedereen kent.

U weet dat u het aanbod van voorschoolse educatie moet verhogen van 10 naar 16 uur, u kent de systematiek voor het verdelen van de middelen en u weet of uw gemeente er financieel op voor- of achteruit gaat ten opzichte van de vorige (G)OAB periode. Via de overgangsregeling heeft u drie jaar de tijd om uw bedrijfsvoering en beleid aan te passen naar de nieuwe situatie.

Waar het écht om gaat? Herijking van het totale plaatje.

De herverdeling van middelen gaat  veel verder dan het (opnieuw) berekenen van kostprijzen of het toewerken naar 16 uur VVE. Herijking van het totale plaatje is cruciaal. Het gaat vooral om lokaal invulling te geven aan wat u als gemeente belangrijk vindt, het nemen van regie, het bepalen van doelstellingen, het aangaan van de dialoog en het maken van afspraken met de samenwerkingspartners. Weet u al hoe u dat gaat aanpakken?

 

“Als gemeente willen wij het echte gesprek bevorderen tussen de bestuurders van kinderopvang en onderwijs. Een warme werkrelatie creëren en in gezamenlijkheid de samenwerking -in het belang van het kind- versterken.”
Marcelle Hendrickx, wethouder Onderwijs gemeente Tilburg

Lees meer

 

Herkent u deze vragen?

Diverse gemeenten zijn al bezig met het creëren van duidelijkheid voor de wijzigingen die per 1 januari 2019 (start toekenning middelen met opbouw) en 1 januari 2020 (verhoging naar 16 uur VVE) doorgevoerd worden. Vragen die zij ons hierover stellen zijn bijvoorbeeld:

  • Op welke wijze kunnen we het uitgebreidere aanbod (16 uur) koppelen aan de juiste kostprijs en wat is de juiste kostprijs op basis van werkelijke ambitie en kosten? Wat betekent dit voor het bereik in onze gemeente?
  • Wat verwachten we van kinderopvangaanbieders kijkend naar gemeentelijke kwaliteits -en uitvoeringseisen en welke kostprijs is dat waard? En andersom: wat mogen kinderopvangorganisaties van ons als gemeente verwachten als het gaat om de uitvoering van die 16 uur? Waar kan dit worden uitgevoerd, waar (nog) niet en waarom niet?
  • Hoe krijgen we precies helder wie (kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg) welke verantwoordelijkheden heeft in de uitvoering van het primaire proces aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 en welke middelen horen daarbij? Hoe pakken we als gemeente onze rol en gaan we objectief het gesprek aan met de betrokken partijen?
  • Hoe gaan we om met locatie- en wijkgebonden vraagstukken en waar zetten we op in? Hoe kunnen we sturen met de middelen die er zijn? En kan dit binnen de grenzen van marktwerking in de kinderopvang?
  • We ontvangen minder geld dan de afgelopen jaren, maar moeten meer uren gaan leveren. Dit vraagt om een aanpassing van ons beleid en mogelijk een heroverweging van de grootte van de gemeentelijke doelgroep. Hoe pakken we dit aan?


Een stap verder.

Vanuit deze en andere vragen begeleidt Innovatie nul13 momenteel meerdere gemeenten bij de opdracht die er voor hen ligt. We hebben hiervoor diverse methodieken ontwikkeld, zoals kostprijsberekeningen. Ook kunnen we de basis- en VVE-voorwaarden systematisch in kaart brengen van en inzichten verstrekken in de inzet van middelen binnen het onderwijs. Onze werkwijze? We maken doelen, verantwoordelijkheden en kwaliteitskaders voor u inzichtelijk, gaan samen met u in gesprek met de betrokken partijen, objectiveren en zorgen voor inzicht in mogelijkheden en onmogelijkheden. Onze meerwaarde? We hebben niet alleen jarenlange ervaring op ambtelijk en bestuurlijk niveau, maar ook volop expertise van onderwijs en kinderopvang. Als geen ander kunnen we de verbinding maken tussen beide werelden en zo draagvlak creëren voor toekomstbestendige stelsel.

Meer weten?

Kunnen we uw gemeente ook begeleiden bij de opdracht die er voor u ligt? Of heeft u een ondersteuningsvraag over uw lokale situatie? Aarzel dan niet om nu al contact met ons op te nemen. Onze ervaringen en kennis delen we graag met u.

 

 

Weten welke kansen wij als friskijkers zien?

Herverdeling middelen (G)OAB: kans voor herijking en dialoog
Nieuws

Laatste nieuwsberichten

Financiering en kostprijzen 6 oktober 2022

Hoe schuif je resterende OAB budgetten door naar periode 2023-2026?

Lees verder
Financiering en kostprijzen 2 juni 2022

Passende kinderopvang: welke mogelijkheden zijn er?

Lees verder