Path 0 jaar 13 jaar
Nieuws

Is uw OAB-budget optimaal besteed?

Financiering en kostprijzen5 april 2022

We zitten momenteel in het laatste jaar van de huidige OAB-beleidsperiode. In deze periode mochten middelen die over waren, jaarlijks doorgeschoven worden naar een volgend jaar. Aan het eind van dit jaar, het einde van de beleidsperiode 2019-2022, mag u nog maximaal 50% van het budget van 2022 doorschuiven naar de periode 2023-2026. Als u in de voorgaande jaren steeds een reserve heeft meegenomen naar het volgend jaar, heeft u wellicht een te grote reserve opgebouwd om door te zetten naar 2023 en verder. Door nog eens goed te kijken naar de bestedingen van de afgelopen periode voorkomt u mogelijk een terugbetalingsverplichting.

Efficiënt inzetten van budgetten
Naast uw OAB-beleid zijn er veel gemeentelijke activiteiten en interventies die een direct raakvlak hebben met kansengelijkheid en onderwijsachterstanden. Wij zien echter regelmatig dat deze projecten betaald worden vanuit het gemeentefonds of vanuit het jeugdbudget. Zonde, want deze kosten kunnen soms ook (deels) gedekt worden uit uw OAB-budget.

Snel inzicht in bestedingen die ook uit OAB budget gefinancierd mogen worden
Met ons adviesteam hebben wij een methodiek ontwikkeld waarmee wij snel inzichtelijk maken of er bestedingen zijn geweest in andere beleidsterreinen die u rechtmatig ten laste kunt laten komen van uw OAB-budget. Het gaat hierbij om uitgaven die enerzijds een raakvlak hebben met het onderwijsachterstandenbeleid zoals dit in de wet en in het toezichtkader van de onderwijsinspectie terug te vinden zijn. En anderzijds uitgaven die passen binnen de doelgroepdefinitie onderwijsachterstanden zoals deze door uw gemeente is vastgesteld. Inmiddels is deze methodiek bij een aantal gemeenten met succes ingezet.

OAB reserves nu inzetten voor bestedingsplan NPO
Vanuit uw opdracht t.a.v. het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heeft u een bestedingsprogramma opgesteld. Of u bent hier nu mee bezig. In dit bestedingsprogramma staan (mogelijk) interventies en projecten met een direct raakvlak hebben met uw OAB-opdracht.

De besteding van de NPO-middelen is recent verlengd met een periode van 2 jaar. Hiermee heeft u ruimte om deze tot aan 31 juli 2025 in te zetten.

Door uw reserves op het gebied van de OAB nu in te zetten voor interventies uit uw bestedingsplan NPO creëert u ruimte voor verlenging en/of verbreding van de NPO-interventies in de jaren die zijn toegevoegd aan de NPO-periode.

Verantwoording OAB-middelen
Uw verantwoording van de OAB-middelen wordt door de gemeentelijke accountant getoetst op recht- en doelmatigheid. Wij hebben daar in een eerder artikel al over geschreven.

Het is dus belangrijk om de gemeentelijke accountant mee te nemen in de denkrichting en de argumentatie om breder te kijken naar de inzet van OAB-middelen. Wij kunnen u helpen met het opstellen van een helder bestedingsoverzicht inclusief onderbouwing van de uitgave die ten laste kunnen vallen van uw OAB-budget.

Hulp nodig?
Heb je als gemeente behoefte aan ondersteuning op dit thema, neem gerust contact met ons op. We kijken graag met je mee of en waar er mogelijkheden zijn om het OAB-budget en eventuele reserves passend in te zetten.

Bel of mail gerust.

030 877 92 35 | info@innovatienul13.nl

Weten welke kansen wij als friskijkers zien?

Is uw OAB-budget optimaal besteed?
Nieuws

Laatste nieuwsberichten

Financiering en kostprijzen 6 oktober 2022

Hoe schuif je resterende OAB budgetten door naar periode 2023-2026?

Lees verder
Financiering en kostprijzen 2 juni 2022

Passende kinderopvang: welke mogelijkheden zijn er?

Lees verder